Programsamarbete förtydligar

Gemensamma mål eller program skulle ge väljarna ett tydligare val.

Den nuvarande konstellationen regering–opposition har avslöjat djupa klyftor i centrala frågor. Bland annat förfasar sig en stor del av oppositionen över regeringens ogina flykting- och utlänningspolitik och även inom ekonomin finns det stora skillnader i målsättningarna.

I den här situationen är det inte helt överraskande att veteranpolitikern Erkki Tuomioja (SDP) kommer med ett fräscht initiativ om programsamarbete mellan oppositionspartierna SDP, De gröna och VF inför nästa riksdagsval. Samma block finns också i Sverige och styr landet för tillfället.

Enligt Tuomioja kan hans eget partis mål inte bara vara ett återinträde i regeringen, det behövs en klar justering av den nuvarande politiska riktningen.

De tilltänkta kompanjonerna jublar inte direkt över Tuomiojas invit. Vänsterförbundets ordförande Li Andersson välkomnar visserligen initiativet och talar för gemensamma målsättningar, men tror inte på ett gemensamt valprogram. Eventuellt är hon rädd för en slutlig fusion av vänsterpartierna.

De grönas ledare Ville Niinistö är mer skeptisk och rädd för en återgång till "gammaldags blockpolitik där höger och vänster är det enda som gäller". Niinistö blundar då för att det finns andra politiska skiljelinjer i dagens Finland. Han vill i alla fall se samarbete i sakfrågor och öppnar för samarbete också högerut, exempelvis med SFP.

Det finns givetvis skillnader i partiernas syn på olika frågor, men vad hindrar dem från att deklarera gemensamma program eller mål i de frågor där de är ense? Den allians som slutligen bildar regering får sedan i kompletterande regeringsförhandlingar slå fast de delar av ett regeringsprogram som inte är överenskomna på förhand. Det är ändå en klar förbättring jämfört med dagens situation då allting är öppet inför regeringsförhandlingarna och väljarna inte ges någon som helst varudeklaration inför valet om vad olika regeringsalternativ kunde innebära.

Tommy Westerlund Ledarskribent

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning