Prognos: Fortsatt optimism på bomarknaden

Nära västmetron är efterfrågan på bostäder stor, medan Kyrkslätt lider av långsammare förbindelser. På bostadsmarknaden som helhet rådet fortsatt optimism, visar Finlands Fastighetsmäklares prognos för perioden juli–september.

Enligt fastighetsmäklarna har efterfrågan på småhus ökat i huvudstadsregionen. När det gäller höghuslägenheter riktas efterfrågan främst mot huvudstadsregionens kranskommuner. Effekterna av västmetron är tudelade: nära metron är efterfrågan på bostäder stor medan Kyrkslätt lider av långsammare förbindelser.

För landet som helhet bedömer 78 procent av fastighetsförmedlarna att efterfrågan på bostäder ökar eller hålls på nuvarande nivå.

– De stora regionala skillnaderna i prisutvecklingen håller på att jämnas ut, säger Jussi Mannerberg, vd på Finlands Fastighetsmäklare, i ett pressmeddelande.

I höst väntas efterfrågan på hyresbostäder vara stor framför allt i huvudstadsregionen samt i Uleåborg, Åbo och Tammerfors. För hyresvärdarna är det ändå inte är så enkelt att höja hyrorna, eftersom också utbudet av hyresbostäder har ökat och hyresgästerna har bättre position att förhandla om priset.

Enligt Finlands Fastighetsmäklare bromsas tillgången till bostadslån av långa behandlingstider hos bankerna och sämre tillgång till service.

Prognosen, som offentliggörs i dag tisdag, har sammanställts utifrån 1350 fastighetsförmedlares förväntningar.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03