Professorns första decennium

En förkastad forskningsansökan eller avslagen artikel smärtar enbart en stund, men ett misslyckat möte med en studerande svider länge.

Den första maj detta år har jag varit professor i tio år. Om det finns en sak som jag har lärt mig under den här tiden är det insikten att en professor mestadels finns till för att stödja och ly...