Professor ska granska Yles beslutsgång

GRANSKARE. Olli Mäenpää är professor i förvaltningsrätt vid Helsingfors universitet. Bild: Lehtikuva/Roni Rekomaa

Yle har beslutat att utföra en utomstående granskning av det journalistiska beslutsfattandet inom bolaget. Granskningen kommer att genomföras av professor Olli Mäenpää.

Yles ansvariga redaktörer har tillsammans med bolagets styrelse beslutat att "kvaliteten på det journalistiska beslutsfattandet ska utvärderas", meddelar rundradiobolaget ett pressmeddelande.

– Under den senaste tiden har det förts en debatt om beslutsgången inom Yle är trovärdig. Vi tycker det här är en så viktig fråga att det bästa är att låta en utomstående person undersöka frågan, säger Yles utgivningsdirektör Ismo Silvo.

Granskningen kommer att utföras av Olli Mäenpää, professor i förvaltningsrätt vid Helsingfors universitet. Mäenpää var ordförande i Opinionsnämnden för massmedier åren 1999-2003.

Mäenpää kommer att reda ut hur journalistreglerna och Yles etiska regler följs. Revisionen gäller enligt Yle hela bolagets programverksamhet och omfattar utgivnings- och programbesluten. Också det journalistiska ledarskapet kommer att synas, med särskild tonvikt på tydligheten och kommunikationen i beslutsfattandet.

– Vi har en uppfattning att Yles journalistik är högklassig, men i ljus av den diskussion som väckts tycker vi det måste verifieras. Vi hoppas att granskningen kommer att avlägsna eventuella misstankar, men om hittar brister i vår verksamhet ska de rättas till, säger Ismo Silvo.

Kvalitetsrevisionen blir färdig i mitten av maj och Yle lovar publicera dess resultat på Yles kanaler och på webben.

Journalister protesterade

Yles ledning och publicistiska beslut har kritiserats under de senaste månaderna, efter uppgifter om att bolaget i december lagt locket på rapporteringen om statsminister Juha Sipiläs kopplingar till gruvbolaget Terrafame.

Då sade aktualitetsredaktionens chef Jussi Eronen och journalisten Salla Vuorikoski upp sig i protest mot ledningens agerande. I slutet av förra veckan sade ytterligare en renommerad journalist, Susanne Päivärinta, upp sig.

Diskussionen om Yles journalistiska linje blossade upp igen i helgen, då bolaget satte stopp för en radiodebatt om yttrandefrihet, där Jussi Eronen skulle medverka.

Yle frias av ONM

Både Yles och Suomen Kuvalehtis rapportering om Terrafamehärvan anmäldes till Opinionsnämnden för massmedier (ONM). Yles artikel fick ett friande beslut, medan Suomen Kuvalehti fälldes. Enligt journalistreglerna ska en person som kritiseras ha möjlighet att framföra sin egen syn redan i samma sammanhang. Om det inte är möjligt att göra samtidigt kan det vara nödvändigt att höra personen i efterhand.

Enligt ONM:s beslut var Yles artikel relativt neutral och således var den publicitet Sipilä utsattes för inte mycket negativ. Dessutom måste Sipilä på grund av sin samhälleliga position tåla mer kritik en vanligt. Yle lät också Sipilä komma till tals eftersom de citerade hans kommentar till ett annat medium.

Suomen Kuvalehti fälldes för sin artikel om misstankarna om att Yles chefredaktör Atte Jääskeläinen satte stopp för artiklar på grund av Sipiläs påtryckningar. Enligt Opinionsnämnden var kritiken mot Jääskeläinen i artikeln så hård att han borde ha fått framföra sin egen syn på saken i samma artikel. Enligt ONM var det inte befogat att publicera nyheten mitt i natten utan att ge Jääskeläinen tid att kommentera uppgifterna i samma sammanhang.

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning