Professor Pirjo Markkola får stort svenskt pris

Pirjo Markkola belönas för sina mångsidiga och nyskapande studier av den nordiska välfärdsmodellens historiska rötter. Bild: Tommi Penttinen/pressbild

Professor Pirjo Markkola vid Tammerfors universitet tilldelas Gad Rausings pris för framstående humanistisk forskargärning. Summan är drygt 140 000 euro.

Pirjo Markkola får priset för sina mångsidiga och nyskapande studier av den nordiska välfärdsmodellens historiska rötter.

I motiveringen konstateras att många har forskat kring den nordiska välfärdsmodellen, men att Markkola har undersökt dess historiska förutsättningar på ett unikt sätt.

"Genom sin breda ansats har Pirjo Markkola visat att idéer och förhållningssätt kopplade till det lutherska arvet är viktiga komponenter för att förklara det samhällssystem vi har i Norden i dag. Hon har också visat historieforskningens betydelse i vår samtid och hur historiska erfarenheter är nära kopplade till etiska frågor."

Pirjo Markkola säger själv i ett pressmeddelande att nordiskt samarbete alltid utgjort en viktig del av hennes forskarbana.

– Därför är jag extra glad och tacksam för detta prestigefyllda nordiska pris. Priset är ett erkännande att jag som historiker tillsammans med mina nordiska kollegor valt rätt riktning, säger Markkola.

Prissumman är 1,5 miljoner kronor, drygt 140 000 euro. Priset delas ut vid Kungl. Vitterhetsakademiens årshögtid den 20 mars.

Gad Rausings pris instiftades av hedersledamoten Gad Rausings tre barn till faderns minne och är Kungl. Vitterhetsakademiens största pris.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning