Professor: Lagen om äldreomsorgen var en skenreform

Kvaliteten på äldreomsorgen i kommunerna påverkas mer av lagen om offentlig upphandling än av lagen om äldreomsorgen. Bild: Kristoffer Åberg

Lagen om äldreomsorg ska garantera att äldreomsorgen är på anständig nivå. Men verkligheten visar på något annat. – I praktiken har lagen inte haft någon inverkan alls, säger Teppo Kröger, professor i samhällspolitik.

Lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre. Så heter lagen som i 28 paragrafer ska reglera äldreomsorgen i Finland.Upphandling...