Professor kritiserar regeringen och social- och hälsovårdsutskottet – tvivelaktigt lagstiftningsarbete i samband med återöppningen av restaurangerna

Professor Pauli Rautiainen är inte imponerad av regeringens och social- och hälsovårdsutskottets arbete i samband med återöppningen av restaurangerna. Bild: Sofia Westerholm/SPT

Professor Pauli Rautiainen skräder inte orden när han redogör för turerna kring regeringens arbete att lagstifta om återöppningen av restaurangerna.

Biträdande professor i offentlig rätt Pauli Rautiainen vid Tammerfors universitet kritiserar regeringen och riksdagens social- och hälsovårdsutskott i ett inlägg i bloggen Perustuslakiblogi. Enligt Rautiainen har de misslyckats med lagstiftningsarbetet som krävs för återöppningen av restaurangerna och missuppfattat grundlagsutskottets rekommendationer.

Restaurangerna stängdes med hjälp av en tillfällig paragraf i lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet. I och med att stängningen inverkar på den grundlagsenliga näringsfriheten förutsatte den ett speciellt förfarande som stipuleras i grundlagens paragraf 23 som gäller begränsningen av grundläggande friheter under undantagsförhållanden.

I samband med stängningen krävde grundlagsutskottet att regeringen i en förordning specificerar vilka områden stängningen gäller. Enligt rättspraxis ska begränsningar i de grundläggande friheterna definieras noga och allmänna begränsningar undvikas.

Enligt Rautiainen struntade regeringen ändå i rättspraxis genom att utfärda en förordning som räknade upp alla landskap. Därmed blev begränsningen i praktiken allmän i stället för specifik.

Nu vill regeringen öppna upp restaurangerna igen, men gradvis. Detta kräver att regeringen återigen ägnar sig åt kreativt lagstiftningsarbete.

Ny tillfällig paragraf

Den tillfälliga paragrafen i lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet slutar gälla den sista maj. Om regeringen inte agerar så innebär det att paragrafen upphör att gälla och alla restauranger får öppna upp den första juni. Därför har regeringen bestämt sig för att stifta en ny tillfällig paragraf, men den här gången placeras den i lagen om smittsamma sjukdomar.

Den nya paragrafen har av regeringen beskrivits som en återgång till normalläget, vilket det enligt Rautiainen inte är. Paragrafen innebär att restaurangbranschens grundläggande näringsfrihet begränsas på samma sätt som i den föregående ändringen, vilket förutsätter att den också följer grundlagens paragraf 23. Begränsningarna bör alltså vara specifika, inte allmänna.

Grundlagsutskottet fäste uppmärksamhet vid detta. Enligt grundlagsutskottet är det inte nödvändigt att stifta den tillfälliga ändringen i lagen om smittsamma sjukdomar i enlighet med grundlagens paragraf 23 som gäller undantagsförhållanden. Enligt utskottet kan ändringen i stället stiftas som en normal begränsning av de grundläggande rättigheterna.

Enligt Rautiainen visar detta på hur regeringen försöker utnyttja grundlagens paragraf om friheter under undantagsförhållanden även då det inte är nödvändigt.

Slarvig formulering

I tisdags behandlades förslaget till tillfällig ändring av lagen om smittsamma sjukdomar i riksdagens social- och hälsovårdsutskott. Utskottet fick som uppdrag att korrigera förslaget utifrån grundlagsutskottets rekommendationer. Enligt Rautiainen gick detta inget vidare.

Det som social- och hälsovårdsutskottet gjorde var att kasta om en mening i regeringens ursprungliga förslag. Ursprungligen var tanken att regeringen genom en förordning skulle specificera vilka områden begränsningarna gäller. Social- och hälsovårdsutskottet kastade om meningen så att regeringen genom förordning ska specificera vilka områden begränsningarna inte gäller.

Detta strider mot rättspraxis om att begränsningar i de grundläggande friheterna ska definieras noga och allmänna begränsningar undvikas, anser Rautiainen.

Enligt honom har social- och hälsovårdsutskottet missuppfattat grundlagsutskottets utlåtande.

Alltför kort deadline

Det som har bidragit till förvirringen är att regeringen sölat med att ge lagförslaget till riksdagen. Regeringen gav sitt förslag till tillfällig ändring av lagen om smittsamma sjukdomar så sent som den 19 maj, det vill säga för drygt en vecka sedan. Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet för ett betänkande och till grundlagsutskottet för ett utlåtande.

Enligt Rautiainen är det här alldeles för kort tid. Riksdagen har inte haft möjligt att behandla frågan tillräckligt utförligt.

Riksdagen godkände innehållet i social- och hälsovårdsutskottets betänkande i första behandlingen i plenum strax efter att det blev klart i tisdags. Andra behandlingen, där förslaget antingen godkänns eller avslås, är på fredag.

Rautiainens fråga är: Vem ska städa upp efter denna härva?

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning