Professor i miljöekonomi: Nu avgörs vem som är vinnare om 10 år

Förra veckan lanserade EU både klimatpaketet "Fit for 55" och en ny skogsstrategi. Enligt klimatpaketet kommer sjöfarten att inkluderas i utsläppshandeln, vilket väckt uppståndelse i Finland som är beroende av sjöfart också vintertid. Bild: Jussi Nukari/Lehtikuva

EU:s färska klimatpaket bör sporra både industrin och forskningsfinansiärerna, säger professor emeritus Markku Ollikainen.

Det största misstaget vi kan göra är att se en motsättning mellan de ekonomiska intressena och åtgärderna för klimatet.

–  Tvärtom går klimatåtgärderna hand i hand med de ekonomiska intressena.

Det säger Markku Ollikainen, professor emeritus i miljöekonomi och ordförande för Finlands klimatpanel, veckan efter att EU-kommissionen lanserade sitt stora klimatpaket "Fit for 55" som ska minska utsläppen av växthusgaser.

I jakten på ersättande energikällor lyfter Ollikainen fram utvecklingen inom vätgasteknologi, där Finland nog har expertis men där många andra länder riskerar att springa ifrån oss.

– Det görs stora satsningar på tekniken i länder som Tyskland, Sydkorea, Australien och Polen. Nu avgörs vilka som blir vinnarna om tio år. Vi måste öka finansieringen av forskning i Finland och satsa på utbildningen, slår Ollikainen fast.

Det totala utsläppstaket sänks. Flygtrafikens gratis utsläppsrätter monteras stegvis ner. Sjöfarten inkluderas i utsläppshandeln. Ett eget system skapas för utsläppshandel för byggnader och trafik.

Ländernas inkomster från utsläppshandel ska återinvesteras i klimat- och energiprojekt. En del av inkomsterna från systemet för byggnader och trafik ska gå till att mildra negativa effekter som systemet kan ha på exempelvis vissa hushåll och småföretag.

Länderna får strängare utsläppsgränser för byggnader, trafik, inhemsk sjöfart, jordbruk, sophantering och småindustri som utgår från respektive lands utgångsläge.

Uppskruvade mål för klimatsänkor. Markanvändningen samt jord- och skogsbruket ska vara klimatneutrala år 2035. Naturens mångfald ska värnas och tre miljarder träd planteras i EU fram till år 2030.

40 procent av energin i EU ska produceras med förnybara källor senast år 2030. Hållbarhetskraven på bioenergi skärps.

Energiförbrukningen ska minska och byggnader ska bli mera energieffektiva genom renovering.

Ny bilar ska vara utsläppsfria år 2035. Länderna ska se till att laddstationer för elbilar finns med 60 kilometers mellanrum.

Stora hamnar och flygplatser ska erbjuda så kallad ren el. Flygbränslet i EU ska bli miljövänligare.

Skatterna på energi ska synkroniseras med klimatpolitiken så att de stöder renare energi.

En tull införs för import av vissa utsläppsintensiva varor till EU.

Missade miljarder

Markku Ollikainen säger att Finland till all lycka har hållit sig framme inom ackumulatorindustrin.

Men flera miljardinvesteringar i ny teknologi har gått oss förbi och i stället landat i bland annat Sverige och Storbritannien.

– Industrin måste inse att det är åtgärderna mot klimatförändringen som öppnar nya möjligheter. Det finns flera saker som vi är bra på i Finland, till exempel energieffektivitet. Men det gäller att vara aktiv för att få investeringar.

Sjöfarten kräver undantag

Ollikainen säger att Fit for 55, med sina skärpta utsläppsgränser, är ett steg i rätt riktning i kampen mot klimatförändringen.

Att sjöfarten, om EU-kommissionen får som den vill, inkluderas i systemet med utsläppshandel har väckt mycket uppståndelse i Finland. Vår vintersjöfart dricker mycket bränsle, och utsläppshandeln skulle slå hårt mot den.

När skärpta utsläppsgränser driver på teknikutvecklingen gäller det för Finland att satsa på forskning och utbildning, säger Markku Ollikainen, professor emeritus i miljöekonomi. Bild: Pekka Hannila/Sorbas

Markku Ollikainen konstaterar att Finland förstås måste få EU att förstå att vi är beroende av vintersjöfarten. Lösningen är enligt honom gratis utsläppsrätter för den.

– På så sätt behöver man inte göra hela utsläppshandeln svagare, utan kan ha kvar de ambitiösa målen.

Kan ske förändringar

Däremot tror Ollikainen inte på EU-kommissionens förslag att skapa ett skilt system för utsläppshandel för vägtrafiken och uppvärmningen av byggnader.

Han menar att nationell utsläppshandel för vägtrafiken är en bättre lösning eftersom förhållandena runtom i EU är så olika.

– Enligt det jag har hört är det många kommissionärer som är emot idén om gemensam utsläppshandel inom vägtrafik och byggnader, så det är inte säkert att den blir av.

Hela Fit for 55-paketet ska dessutom manglas i medlemsländerna och i Europaparlamentet innan det kan klubbas igenom.

Finns det en risk att Fit for 55 blir väldigt urvattnat?

–  Kommissionen har varit tydlig med att om någon del av lagpaketet mildras så måste någon annan bli strängare, säger Markku Ollikainen.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning