Professor: Deformerade ben vanliga hos farmrävar

Deformerade ben är vanliga hos farmrävar, men hur de påverkar rävarna finns det väldigt lite information om. Det vore bra om man undersökte frågan mer, säger Anna Valros, professor i husdjursvälfärd på Helsingfors universitet.

Däremot vet man mer om liknande problem hos hundar.

– Det som jag ser på bilderna är att benen har förändrats. Det finns hemskt lite information om huruvida det leder till smärta hos rävar, men hundar får välfärdsproblem av liknande förändringar som orsakats av snabb tillväxt. De här anatomiska förändringarna i benstrukturen är väldigt vanliga hos rävar. Det har kopplats till snabb tillväxt och övervikt.

Hos hundar, till exempel den kinesiska rasen shar pei, orsakar för mycket hud lätt irritation eller infektioner i hudvecken, och stor hud runt ögonen kan leda till irritation i dem, säger Valros.

– Det är bra att komma ihåg att om man avlar väldigt stora djur så blir ju utrymmet mindre i förhållande om det har samma bur. Hur snabbt djur växer är inte bara en fråga om genetik utan också bland annat om hur man utfodrar dem, säger Valros.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46