Process med stadscyklar saknade stöd hos HRT

Cyklar i stadsbruk. I Helsingfors ses cyklarna som en viktig del i kollektivtrafiken. Bild: Niklas Tallqvist

Två städer med två olika system för stadscyklar. När Helsingfors har börjat använda stadscyklar på allvar är Esbo på väg att konkurrensutsätta sitt system som ska starta 2018. Frågan är varför man inte skötte upphandlingen gemensamt via Helsingforsregionens Trafik (HRT) som sköter trafikfrågor.

Esbo stad har fått erbjudande av två leverantörer för stadscyklar. Från Esbo stads sida vill man inte uppge om den ena av operatörerna är densamma som i Helsingfors. I Esbo saknas ett politiskt beslut för stadscyklarna. Det beslutet väntas i höst. Från Esbo stad uppger man ändå att systemet ska vara sådant att cyklarna kan användas med HRT:s resekort precis som i Helsingfors. Varför skötte städerna upphandlingen skilt? I Esbo hänvisar man till EU-lagstiftningen. Men om upphandlingen hade skötts av Helsingforsregionens trafik där både Helsingfors och Esbo är medlemmar hade vi kanske haft ett gemensamt system för bägge städerna samtidigt?

– Varför HRT inte skötte upphandlingen är en mycket bra fråga som jag egentligen inte har svar på. Jag kan bara hålla tummarna för att Esbo väljer samma system och leverantör som i Helsingfors, säger Björn Månsson (SFP), som varit HRT:s styrelsemedlem.

HRT:s njugga inställning beror på att Helsingfors ville vara föregångare och i de andra städerna fanns det ingen tanke på att börja använda stadscyklar. Otso Kivekäs (De gröna) var ordförande för Helsingfors stads trafikverks direktion när ärendet föreslogs för HRT. Stadscyklarna i Helsingfors sköts av Helsingfors stads trafikverk.

– HRT ansåg att stadscyklarna inte är en del av kollektivtrafiken. I det skedet när vi var beredda att börja använda cyklarna var de andra bara på planeringsstadiet. HRT var helt enkelt inte intresserat av stadscyklarna. Jag är ändå glad över att inställningen ändrats och att stadscyklarna nu ses som en del av kollektivtrafiken, säger Kivekäs.

HRT:s vd Suvi Rihtniemi bekräftar att intresset hos HRT vid tidpunkten när de första stadscyklarna började användas 2010 var lamt.

– Vi skickade ut en förfrågan till alla HRT:s medlemskommuner, men det var bara Helsingfors som var intresserat av att cyklarna skulle bedrivas i HRT:s regi. De andra städerna och kommunerna tyckte inte att stadscyklar hör till HRT:s uppgifter. Det är ändå glädjande att vi också får Esbo stad med i systemet nästa år och att man kan använda resekortet för att hyra cykel i Esbo, säger Rihtniemi.

I Helsingfors finns i dag 140 stationer och 1 400 cyklar. I Esbo ska antalet stationer och cyklar vara hälften färre. Det finns stora områden i Helsingfors där stadscyklarna inte är tillgängliga. Till exempel i norra och östra Helsingfors saknas stadscyklar.

– Enligt det nuvarande kontraktet får systemet bara expanderas med 10 procent innan vi står inför en ny upphandlingsprocess. Det här gäller stadscyklarna enbart inom Helsingfors, säger Kivekäs.

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning