Problematiken kring att gestalta funktionsvariation

Alexander Wendelin i Lilla Teaterns Den besynnerliga händelsen med hunden om natten. Bild: Otto-Ville Väätäinen

Det finns en tendens att sänka genom att höja. Man förminskar en befolkningsgrupps situation genom att framställa den som främmande.

I Simon Stephens dramatisering av Mark Haddons bok Den besynnerliga händelsen med hunden om natten (2003) som visas på Lilla Teatern sägs det inte vilken diagnos huvudpersonen Christopher har, men fle...