Problem på de stora marknaderna drog ned HK Scans resultat

Bild: Lehtikuva / Markku Ulander

Livsmedelstillverkaren HK Scan gjorde en jämförbar rörelseförlust på 1,2 miljoner euro under årets andra kvartal medan bolaget under motsvarande tidsperiod i fjol gjorde en vinst på 2,2 miljoner euro.

Bolagets vd Jari Latvanen säger att rörelsevinsten minskade framför allt inom de stora marknadsområdena i Finland och i Sverige. Dessutom påverkades resultatet under årets första halva av kostnaderna som gått åt till att få igång verksamheten på bolagets nya produktionsanläggning i Raumo.

HK Scan omsatte i april–juni cirka 460 miljoner euro jämfört med motsvarande tidsperiod i fjol då bolaget omsatte 483 miljoner euro. 

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning