Problem på de stora marknaderna drog ned HK Scans resultat

Bild: Lehtikuva / Markku Ulander

Livsmedelstillverkaren HK Scan gjorde en jämförbar rörelseförlust på 1,2 miljoner euro under årets andra kvartal medan bolaget under motsvarande tidsperiod i fjol gjorde en vinst på 2,2 miljoner euro.

Bolagets vd Jari Latvanen säger att rörelsevinsten minskade framför allt inom de stora marknadsområdena i Finland och i Sverige. Dessutom påverkades resultatet under årets första halva av kostnaderna som gått åt till att få igång verksamheten på bolagets nya produktionsanläggning i Raumo.

HK Scan omsatte i april–juni cirka 460 miljoner euro jämfört med motsvarande tidsperiod i fjol då bolaget omsatte 483 miljoner euro. 

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning