Problem med myndigheternas webbtjänst Suomi.fi – alla användare har inte fått e-post om nya meddelanden

260 olika myndigheter skickar ut meddelanden till medborgare via webbtjänsten Suomi.fi, enligt Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Bild: Carl-Anton Storbacka/SPT

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata råder finländare som använder webbtjänsten Suomi.fi att logga in på tjänsten och kontrollera om de fått meddelanden från myndigheter.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) meddelar att en del meddelanden som skickats ut till medborgarna via webbtjänsten Suomi.fi kan ha gått obemärkt förbi eftersom alla användare inte fått e-post om att de fått ett nytt meddelande. Enligt MDB saknas den separata e-postanmälningen för sammanlagt 150 000 meddelanden som skickats ut via Suomi.fi.

Problemet är nu åtgärdat men eftersom anmälningen per e-post inte gått ut i samband med alla meddelanden till medborgarna rekommenderar MDB att alla användare av Suomi.fi loggar in på webbtjänsten och kollar om de fått meddelanden som de inte märkt.

Webbtjänsten Suomi.fi ger sina användare möjlighet att kommunicera elektroniskt med organisationer inom den offentliga sektorn. Ett flertal myndigheter skickar ut meddelanden via webbtjänsten till medborgare som tagit tjänsten i bruk.

Enligt MDB använder 260 olika myndigheter Suomi.fi i sin kommunikation till medborgare. Bland annat Skatteförvaltningen, Lantmäteriverket, Transport- och kommunikationsverket, många domstolar samt ett flertal städer och kommuner använder webbtjänsten.

340 000 finländare har tagit Suomi.fi i bruk, meddelar MDB. Användarna kan logga in i tjänsten med bankkoder, certifikatkort eller mobilcertifikat.

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning