Problem med lånet till pandahuset

Pandan Lumi pustade ut efter lekar i snön. Intresset var stort då besökarna fick se de två pandorna för första gången i helgen i Etseri. Bild: Roni Rekomaa

Etseri kommuns beslut att gå i borgen för lånet som finansierat pandahuset är lagstridigt. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast.

Det var i januari 2017 som fullmäktige i Etseri beslöt att gå i borgen för djurparken Ähtärin eläinpuisto och dotterbolaget Snowpanda resort Ähtäri zoo, rapporterar tidningen Pohjalainen.

Det hela handlade om ett totallån om 8,2 miljoner euro för leasing av fastigheten och byggande av pandahuset. Beslutet överklagades till Vasa förvaltningsdomstol av en ortsbo, och domstolen beslutade i juni 2017 att kullkasta fullmäktiges beslut.

Kommunfullmäktige i Etseri överklagade beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) som nu har nu beslutat att beslutet kvarstår eftersom det inte finns några giltiga skäl att ändra påbeslutet.

Att Vasa förvaltningsdomstol beslutade som den gjorde berodde på att man ansåg att byggandet av pandahuset var en mycket stor ekonomisk förbindelse för kommunen i förhållande till tillgångarna.

Kommunen har senare medgivit att tillgångarna inte är tillräckliga, vilket betyder att den ekonomiska chansningen är betydande. Därför anser HFD att fullmäktiges beslut är lagstridigt.

Ägarna till Ähtärin Eläinpuisto, Eläinpuisto Zoo, redovisade i fjol en omsättning om 2,1 miljoner euro och en vinst om 49 000 euro. Man räknar med att pandorna ska öka på intäkterna och prognostiserar en sammanlagd omsättning om 7 miljoner euro och en vinst om 800 000 euro i år.

2020 räknar man med en omsättning om 16,5 miljoner och en vinst om 1,5 miljoner. Av den här orsaken anser fullmäktige att projektet verkar säkert och att det dessutom kommer att föra med sig synergieffekter för kommunen.

Etseri kommun fick in 44,2 miljoner i skatteintäkter och statsandelar i fjol.

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning