Problem med inomhusluften också vid Kvinnokliniken

Det är problem med inomhusluften också vid Kvinnokliniken i Helsingfors, visar en utredning som fastighetsskötaren HNS-Fastigheter gjort. Bild: Lehtikuva/Vesa Moilanen

I oktober läggs Barnmorskeinstitutet i Helsingfors ned till följd av stora problem med inomhusluften. Men också vid Kvinnokliniken, som från oktober är ensam om förlossningarna i staden, rapporteras nu om problem med inomhusluften.

Kvinnokliniken har renoverats sedan 2013, och så sent som i våras förevisades de skinande nya förlossningssalarna. Men bland annat vårdavdelningarna ligger i de gamla delarna av Kvinnokliniken som ännu inte genomgått någon grundlig renovering.

Enligt en promemoria från HNS–Fastigheter som Helsingin Sanomat kommit över finns en del av Kvinnoklinikens A-flygel, som hör till de delar som ännu inte renoverats, med på en lista över de objekt som har de mest akuta och svåra problemen med inomhusluften. På samma lista finns också just Barnmorskeinstitutet som står inför nedläggning, Ögon- och öronsjukhuset och vissa delar av Jorvs sjukhus, skriver tidningen.

För tillfället sköter Kvinnokliniken ungefär 6 000 födslar per år, men då Barnmorskeinstitutet stänger beräknas antalet stiga till ungefär 9 000. Antalet förlossningar vid Jorvs sjukhus i Esbo kommer att vara mellan 4 000 och 5 000, och från årsskiftet ske i helt nybyggda Esbo sjukhus tills Jorv renoverats.

Anställda vid Kvinnokliniken som Helsingin Sanomat och Iltalehti talat med vittnar om symtom som beror på inomhusluften såväl vid de gamla avdelningarna som vid de nyrenoverade. Enligt chefsöverläkare Markku Mäkijärvi är det ett tiotal personer som rapporterat om symtom.

– Enligt de uppgifter jag har just nu har ett tiotal anställda rapporterat om symtom. Alla som har symtom undersöks och deras arbetsutrymmen utreds, och så går man vidare systematiskt utifrån det. Åtminstone enligt den lägesrapport jag har nu är problemen inte sådana att det skulle finnas behov för att stänga några avdelningar.

Barnmorskan Mariette Pontán jobbar vid Kvinnokliniken sedan i våras, och jobbade före det vid Barnmorskeinstitutet. I somras fick hon diagnos på astma, men symtomen kom redan tidigare i form av utdragna förkylningar och andra luftvägssymtom, eller en känsla av att vara trött och lite omtöcknad.

– Vi är nog många som mår dåligt, kanske snarast ett tiotal per avdelning. Minst. Men det är ofta svårt att bevisa att symtomen är orsakade av inomhusluften och på det viset arbetsrelaterade, säger Pontán.

Själv mår Pontán bättre på de nya avdelningarna, och sämst på de avdelningar som ännu inte renoverats.

– Men det är individuellt, jag har kolleger som inte kan vara på de nya avdelningarna heller. Samtidigt är det många som är samvetsgranna och kommer på jobb också fast de inte mår bra.

"Vi klarar förlossningarna"

Seppo Heinonen, verksamhetschef för kvinnosjukdomar och förlossningar vid HNS, vill gjuta olja på vågorna. Enligt honom är problemen med inomhusluften vid Kvinnokliniken inte av den kalibern att några avdelningar måste stängas.

– Det här är ingen tidsinställd bomb. Vi kommer att sköta det ökade antalet förlossningar då Barnmorskeinstitutet stänger. Men alla utrymmen gås igenom och undersöks och problemen åtgärdas an efter. Ytrenovering görs hela tiden. En grundligare renovering kommer också att genomföras, men det är ett projekt som tar flera år, säger Heinonen.

Han försäkrar att de blivande föderskorna inte behöver vara oroliga.

– Vi klarar nog förlossningarna, och vården sker på ett bra och uppdaterat sätt.

I oktober öppnar ett förlossningshotell invid sjukhuset, där man hyr en hel hotellvåning där de som haft en okomplicerad förlossning kan återhämta sig. Här och i det nybyggda sjukhuset i Esbo kommer de barnmorskor som lider svårast av inomhusluften att erbjudas plats. Senast i oktober flyttar resten av personalen vid barnmorskeinstitutet över till Kvinnokliniken.

Heinonen vill inte ta ställning till hur många av de anställda som insjuknat av inomhusluften, men vill inte förneka att någon kan ha fått symtom också på de nya avdelningarna.

– En del av dem som fått svåra symtom vid Barnmorskeinstitutet kan ha blivit så känsliga för orenheter att det är svårt att hitta en tillräckligt ren plats för dem. Därför undersöker vi också alla de nya avdelningarna för att se om där finns spår av till exempel byggdamm eller rengöringsmedel som kan vara störande för någon.

Nästa vecka hålls ett info för personalen om läget och planerna kring inomhusluften. Men många mår redan så dåligt att de kanske inte kan eller orkar jobba kvar.

Mariette Pontán är bekymrad över vad som händer med all samlad erfarenhet om alla de barnmorskor som redan jobbat en längre tid blir sjuka.

– Visst utbildas det många barnmorskor. Men om alla de som har kunskap och erfarenhet försvinner är det en stor förlust.

Kim Herold: ”Motorsängen hjälper mot snarkningarna”

Musikern Kim Herold, även känd från tv-programmet Selviytyjät, har märkt att en bra säng gör det lättare att återhämta sig och att den till och med förebygger idrottsskador. 5.11.2019 - 14.22

Mer läsning