Problem med Emerade-adrenalinpennor – distributionen har avbrutits

Europeiska läkemedelsmyndigheter utreder nu gemensamt ärendet.

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea meddelar att det har upptäckts problem i Emerade-adrenalinpennorna. Distributionen av Emerade-produkterna har stoppats.

Problemen framkom då användare har råkat ut för att adrenalinpennan inte fungerat vid det första försöket. Det har krävts mer kraft än normalt eller flera upprepade försök för att dosera produkten.

Emerade-pennan används som första hjälp vid akuta och livshotande allergiska reaktioner, som orsakats av exempelvis insektsstick eller födoämnen.

Fimea förutsätter att innehavaren av försäljningstillståndet instruerar vårdpersonalen, apoteken samt användarna av läkemedlet om nödvändiga åtgärder för att trygga patientsäkerheten.

Ärendet utreds nu aktivt tillsammans med läkemedelsmyndigheter i övriga Europa, meddelar Fimea.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning