Problem med Emerade-adrenalinpennor – distributionen har avbrutits

Europeiska läkemedelsmyndigheter utreder nu gemensamt ärendet.

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea meddelar att det har upptäckts problem i Emerade-adrenalinpennorna. Distributionen av Emerade-produkterna har stoppats.

Problemen framkom då användare har råkat ut för att adrenalinpennan inte fungerat vid det första försöket. Det har krävts mer kraft än normalt eller flera upprepade försök för att dosera produkten.

Emerade-pennan används som första hjälp vid akuta och livshotande allergiska reaktioner, som orsakats av exempelvis insektsstick eller födoämnen.

Fimea förutsätter att innehavaren av försäljningstillståndet instruerar vårdpersonalen, apoteken samt användarna av läkemedlet om nödvändiga åtgärder för att trygga patientsäkerheten.

Ärendet utreds nu aktivt tillsammans med läkemedelsmyndigheter i övriga Europa, meddelar Fimea.

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning