Problem i justitieförvaltningens interna kommunikation – hundratals domar har aldrig verkställts

Informationen om alla brottmålsdomar har inte gått från domstolarna till verkställighetsmyndigheterna, vilket lett till att hundratals domar från åren 2013-2019 aldrig verkställts. Bild: SPT

En del fängelse- eller bötesdomar kan redan ha preskriberats och kan i så fall inte längre verkställas.

Under åren 2013-2019 har minst 579 domar från brottmål fastnat i justitieförvaltningens informationssystem och aldrig nått Brottspåföljdsmyndigheten och Rättsregistercentralen, meddelar Justitieministeriet.

Det innebär att hundratals fängelse- och bötesdomar från tingsrätterna aldrig har verkställts.

– Det här är ytterst allvarligt. Det är klart att något sådant här aldrig borde få hända, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) i ett pressmeddelande.

– Vi måste kunna lita på att en given dom också verkställs.

"Högsta prioritet hos alla aktörer"

Avbrotten i informationsflödet mellan domstolarna och de myndigheter som verkställer domarna har orsakats av problem i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem.

Det är domstolarnas uppgift att föra in uppgifter om sina beslut i informationssystemet. Genom informationssystemet får Brottspåföljdsmyndigheten och Rättsregistercentralen information om domar som ska verkställas.

Det är tills vidare oklart vad som orsakat problemen i informationssystemet.

– Jag har krävt att det i brådskande ordning utreds vad som har hänt och vilka åtgärder som behövs för att situationen omedelbart ska kunna åtgärdas. Fram till dess att problemet lösts bör detta vara högsta prioritet hos alla aktörer, säger Henriksson i pressmeddelandet.

Domar kan ha preskriberats

Eftersom det förekommit problem i flera år är det möjligt att en del av domarna som inte verkställts har preskriberats. Om en dom har preskriberats kan ett utdömt fängelsestraff inte längre verkställas eller böter drivas in.

Bötesdomar preskriberas i regel efter 5 år medan fängelsedomar preskriberas efter 5-20 år beroende på straffets längd. Ungdomsstraff preskriberas efter 3 år.

Tingsrätterna i Finland ger årligen cirka 50 000 domar i brottmål.

Skapa din framtid vid Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novia är en studerande- och arbetslivsnära entreprenörsmässig högskola med högklassig utbildning på fyra orter: Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Novia har ca 4000 studerande, och vi tog pulsen på några av dem. 19.3.2020 - 15.23

Mer läsning