Privatsjukhus köpte heltäckande apotekstjänster

De privata Pohjolasjukhusen fokuserar nu starkare på själva vårdtjänsterna genom att lägga ut all sin läkemedelshantering till ett utomstående företag. Sjukhuskedjan köper in apotekstjänsterna av företaget Universitetets apotek.

I avtalet med Universitetets apotek ingår bland annat så kallade smarta medicinskåp. Själva skåpen är ingen nyhet i sig – de gjorde entré i den offentliga vården i Finlands för cirka fem år sedan med universitetssjukhuset i Uleåborg som en av föregångarna.

– Ja, de smarta medicinskåpen har redan varit i bruk på universitetssjukhusen, men där sköter sjukhusapoteken ändå själva hela läkemedelshanteringen. Pohjolasjukhusen köper nu däremot in hela kedjan av service av oss. Det innebar till exempel att sjukhusen inte behövde bekymra sig när det blev problem med läkemedelsleveranserna i höstas, säger Jukka Niemi, apotekare och vd för Universitetets apotek.

Konceptet med smarta medicinskåp bygger på att minimera misstag, missbruk och arbetsinsatser av vårdpersonalen. Skåpen identifierar till exempel användaren och försvårar missbruk eftersom alla besök i dem kan spåras. De smarta skåpen håller också koll på när medicinlagret börjar sina och vet när läkemedlen i det håller på att bli gamla. I samarbetet mellan Pohjolasjukhusen och Universitetets apotek ingår att apoteket levererar påfyllning i skåpen när datorn larmar och sköter hela kedjan utan att sjukhuspersonalen behöver använda arbetstimmar på läkemedelshanteringen med beställningar och lagerpåfyllningar.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning