Prisnivån i området bestämmer framtidens fastighetsskatt

Det här ska inte leda till högre skatter, menar finansrådet Elina Pylkkönen vid Finansministeriet.Bild: lehtikuva Markku Ulander

Läge, byggrätter, avstånd från huvudvägar och stränder. Det är faktorer som i framtiden kommer att påverka beskattningsvärdet som ska ligga som grund för fastighetsskatten.