Bostadspriserna sjunker i Esbo och Vanda

Stora delar av Esbo har fått se sjunkande realpriser, som här i Södrik där realpriserna fallit med kring 5 procent sedan 2010. Bild: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Realvärdet på största delen av bostäderna i Finland har sjunkit under det här decenniet, visar färsk statistik. Prisfallet berör också delar av Helsingforsregionen.

2000-talet började med snabbt stigande bostadspriser i hela landet. Under 00-talets sju första år steg den finländska bostadsmarknaden på bred front, med kring 30 procent då man räknar bort inflatione...