Prisbelönt Mayvor Lintinen främjar punktskrift

Mayvor Lintinen har gjort en betydande insats för att främja notsystem i punktskrift.Bild: Finlands Svenska Synskadade

Årets braillör heter Mayvor Lintinen. Hon premieras av Förbundet Finlands Svenska Synskadade (FSS) och Svenska Synskadade i Mellersta Nyland för att ha främjat användningen av punktskrift i Finland.

– Jag provade på att skriva punktskrift redan som barn då jag bekantade mig med en punktskriftsmaskin hemma hos min faster. Jag tyckte att den var jätterolig att leka med. Alltsedan dess har jag fascinerats av punktskrift, säger Mayvor Lintinen.

Hedersutmärkelsen Årets braillör tilldelas en person som aktivt verkar för punktskriftens utbredning. I år är det sextonde gången som någon koras med titeln årets braillör. Nytt för i år är att utmärkelsen tilldelas någon som inte är blind eller synskadad.

Ordet braillör är ett påhitt av FSS som på detta sätt vill hedra Louis Braille som uppfann punktskriften för synskadade 1829.

Enligt FSS prismotivering har Mayvor Lintinen gjort en betydande insats för att främja notsystem i punktskrift. Lintinen har bidragit till utgivningen av hundratals koraler, sånger och psalmer i punktskrift. Hon har också gett ut böcker i punktskrift tillsammans med konstnären Pia Pettersson.

Mayvor Lintinen jobbar som lärare på Optima där hon främjar undervisningen i punktskrift för synskadade.