Pris för forskning, civilkurage och vänverksamhet

Vid Folktingets svenska dagen-fest på Åbo Svenska Teater i kväll utdelades tre olika priser och Folktingets Bojan Sonntag-pris, som också gick till tre olika föreningar.

Bojan Sonntag-priset

Den pensionerade sjuksköterskan Bojan Sonntag, ursprungligen från Ekenäs men bosatt i Åbo, donerade sin kvarlåtenskap till Folktingets garanter. Hon ville att hennes kvarlåtenskap skulle gå till att främja det svenska språkets bevarande.

Årets pris tillfaller tre föreningar som hjälper och skänker en liten guldkant i tillvaron då behovet är som allra störst:

De Sjukas Väl i huvudstadsregionen

Föreningen har som målsättning att hjälpa sjuka som inte själv har kraft att driva sin sak och få den hjälp som de är berättigade till. Föreningen samarbetar med de sjuka, anhöriga och med vårdpersonalen, och de försöker också påverka beslutsfattare. Målet är att de sjuka ska få den hjälp som de behöver, i synnerhet på svenska.

Finlands Röda Kors svenska avdelning i Åbo

Avdelningens vänverksamhet ger uppmuntran i vardagen för många ensamma. Kantinverksamheten vid Åbolands sjukhus förgyller patienternas vardag med choklad och sällskap. Syftet med verksamheten är att träffa patienterna, speciellt de som kommer långt ifrån och som inte har någon som hälsar på dem.

Project liv

Föreningen vill skapa mer glädje i vardagen för långtidssjuka barn och deras familjer. De jobbar för trivsammare sjukhusmiljöer, de vill skapa glädje i sjukdomstillvaron och påskynda tillfriskningsprocessen hos barnen. De ser som ett av sina främsta uppdrag att jobba för de svenskspråkigas rättigheter att få hjälp på sitt eget modersmål på sjukhusen.

Åbo Akademis jubileumspris

Utmärkelsen en vetenskaplig bragd vill lyfta fram något som varit helt nytt inom sitt område och som har kommit hela mänskligheten till nytta, med så stort genomslag som möjligt. Åbo Akademi firar 100 år i år.

Prisvinnare: Johan Gadolin (1760–1852). Han brukar kallas den finländska kemins fader. Han upptäckte grundämnet Yttrium 1794 och hans arbete bidrog senare till upptäckten av de så kallade sällsynta jordartsmetallerna, som utgör en nyckelkomponent i så gott som all elektronik numera. Han är den enda finländaren (och en av endast fjorton personer någonsin) som har fått ett grundämne, gadolinium, uppkallat efter sig.

Folktingets samvetspris

Utmärkelsen tillfaller någon som genom ord eller handling visat prov på stort civilkurage under det gångna året.

Prisvinnare: Biskop Björn Vikström har kombinerat etisk auktoritet med lågmäld argumentation i sitt arbete för en kyrka och ett samhälle som villkorslöst ser människan.

Årets klimathöjare

Ett pris som ges åt någon eller något som höjer temperaturen inom Svenskfinland och skapar gemenskap. Vald genom en webbomröstning arrangerad av Svenska Yle

Prisvinnare: Tomppis memes. Tomas Bäck kan konsten att skapa roliga mem och locka folk till skratt. Ett mem är ett internetfenomen bestående av en bild, gif-fil eller video med en tillhörande kort text. Bäck kommer från Nedervetil och har på ett jordnära sätt lyckats skapa humor med en tydlig dialektal prägel.

Kim Herold: ”Motorsängen hjälper mot snarkningarna”

Musikern Kim Herold, även känd från tv-programmet Selviytyjät, har märkt att en bra säng gör det lättare att återhämta sig och att den till och med förebygger idrottsskador. 4.11.2019 - 00.00

Mer läsning