Prioritera rätt inom klimatpolitiken

Bild: Wilfred Hildonen

Sätt samma skatt på flygbränsle som på bensin för att minska flygtrafiken. Samtidigt skall EU visa gott exempel och sluta med den onödiga skytteltrafiken mellan Bryssel och Strasbourg.

Att skydda jorden mot föroreningar och uppvärmning är mycket bra, men om det skall ge resultat skall man börja i rätt ända och med vettiga beslut som inte gör mera skada än nytta. Man skall bekämpa orsaken och inte symtomen som nu. Det verkar dock såsom alltid att omvärlden inte är så viktig för politiken, utan det viktigaste är skatteintäkterna. Våldsamma intäkter behövs för att finansiera skuldstaterna och upprustning. Alla som står utanför politiken vet att jorden sedan istiden långsamt blivit varmare, men politikerna vill inte veta detta för att de vill kunna höja skatterna på fossilt bränsle. Det blir intressant att se vad de sedan gör när allt går med förnybar energi som i många länder bli mindre, eller inte alls, beskattad.

Det är viktigt med rätt prioritering inom klimatpolitiken. Att hålla jorden ren borde vara självklart för alla. Med en förnuftig klimatpolitik kunde man minska utsläppen, utan att skada någon. Man bör komma ihåg att allting har sitt pris. När man, till exempel, stryper tillväxten bör man samtidigt fundera över vad man sedan skall göra med alla arbetslösa som detta förorsakar. Det är dock fullt möjligt att lösa klimatfrågan utan att förorsaka massarbetslöshet eller höja skatterna, frånsett skatten för flygbränsle. Det behövs åtgärder.

Sluta med upprustning och krig, börja genast förhandla om detta. Kom överens om att rusta ner och inte upp som nu. Fullvuxna människor med ett genomsnittligt förstånd borde kunna det och är det trots det politiskt inte möjligt, för att förståndet fattas, kunde man åtminstone utveckla omvärldsvänliga bomber, stridsvagnar och krigsfartyg.

Sluta bränna skog. Se till att jordens befolkning beroende på regionen mer eller mindre minskar (också människor avger gaser, inte bara kor). Övergå från bensin- och dieselbilar till gasbilar. Det blir rätt räknat mera omvärldsvänligt än elbilar med sina giftiga batterier. Utveckla samtidigt vätgasbilen som indirekt går elektriskt.

Gör inte sådana åtgärder som skadar befolkningen på landet, de kan inte rå för att det inte finns samfälld trafik mellan landsbygden och städerna. Vi skall ha en levande landsbygd. Alla ryms inte i storstäderna.

Sätt samma skatt på flygbränsle som på bensin för att minska flygtrafiken. Samtidigt skall EU visa gott exempel och sluta med den onödiga skytteltrafiken mellan Bryssel och Strasbourg.

Med nämnda åtgärder är omvärldsproblemet nästan löst. Huvudproblemet som blir kvar är rent politiskt. Dagens obegåvade makthavare Vladimir Putin, Donald Trump, Johnson, Recep Tayyip Erdoğan och så vidare får ingenting till stånd som tjänar omvärlden, tvärtom. Inte för att det inte skulle vara möjligt, utan för att de inte vill. De vill alla splittra världen efter bästa förmåga för att själv få diktera den för sina egna syften i stället för att samarbeta för en bättre värld. En del av dem överför enorma summor av skattepengar till utländska konton utan att något skatteverk reagerar.

Om inte alla medverkar kan det inte bli någonting. Det gäller också befolkningen på gräsrotsnivå. Vi önskar alla en renare omvärld, men för få hjälper aktivt till. Det flygs till exempel mera än förut.

Ett annat svårlöst problem är att industrin och politiken vill ha en tillväxt på 3–4 procent per år, utan att tänka på hur skadlig tillväxten med tiden kan vara för omvärlden. Det hjälper nämligen inte när utsläppen minskar tack vare dagens omvärldsvänliga teknik om tillväxten sedan ökar utsläppen mera än tekniken minskar dem. Med den sammanlagda tillväxten (människor och produktion) kommer vi inom en relativt kort tid att uppnå en gräns som gör det omöjligt för naturen att regenerera sig. Naturen kommer därför att hämnas med mera naturkatastrofer och en uppvärmning som sköter om att människorna på jorden minskar så mycket att den åter kan återhämta sig. Naturen sköter förr eller senare automatiskt det som vi försummar!

Vissa tror att endast Gud får bestämma över mänsklighetens tillväxt. Det gör Han säkert, men Han kommer nog inte att hjälpa oss när vi blir för många. Han tycker nämligen att Han gett oss så mycket förstånd att vi kan sköta en så enkel sak själva. Vill vi inte det, fast vi kunde det, så far vi med all rätt, till helvetet. Jorden blir med tiden så varm att vi inte behöver färdas långt. Vi får nämligen helvetet på jorden om vi inte redan har det.

Urs Hofer, Ekenäs

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning