Prioritera psykvården för unga

När man mår dåligt måste information om stödtjänster vara lätta att hitta.

Helsingfors stadsfullmäktige behandlar just nu statsbudgeten för 2020. Svensk Ungdom i Helsingfors är glad över att man i budgeten valt att satsa på ungas välmående, särskilt på att reparera den bristande vårdkedjan inom psykiatriska vården i Helsingfors.

Just nu är situationen oacceptabel. Enligt Helsingin Sanomat (13.8) får nästan en tredjedel av Helsingfors elever och studerande inte tid hos skolpsykologen medan ungefär en fjärdedel av unga som har fått remiss till specialistvården skickas tillbaka till primärvården.

När man mår dåligt måste information om stödtjänster vara lätta att hitta. Försök själv gå in på stadens hemsida och söka hur man får hjälp med ångest eller depression som ung. Det är inte helt lätt. Tröskeln att be om hjälp måste vara låg, och det ska vara lätt att hitta någon som lyssnar. Många som mår dåligt anser sig inte ha akuta behov och att ringa akuten känns som ett stort steg.

Vem tar ansvar för de unga? Nu skickas ungdomar mellan primär- och specialistvården som pingpongbollar. I och med budgeten 2020 har Helsingfors stad chansen att korrigera situationen och se till att varje ungdom får den vård hen behöver. Det handlar om värderingar. Prioriterar vi ungas välmående och framtid? Vi måste anställa mera kunnig personal till skolorna, som stöd för ungdomar som mår dåligt i skolvardagen. Detta kan göras direkt, bara budgetmedlen finns.

I dag är psykvårdstjänsterna för unga splittrade och vi måste se till att det finns någon som har helhetsansvaret för ungas välmående i Helsingfors. Både Vanda och Esbo har en särskild psykvårdsenhet för unga, men motsvarande saknas i Helsingfors. En liknande enhet skulle säkerställa att ingen faller utanför systemet och att också de som inte är i skolan nås. Samtidigt måste vi se till att de digitala tjänsterna är i skick.

Svensk Ungdom i Helsingfors förväntar sig att man i huvudstaden tacklar dessa problem tillsammans och säkerställer att våra unga i fortsättningen får den vård de förtjänar, det är trots allt vår allas framtid som står på spel.

Emmi Piippo, ordförande, Svensk Ungdom i Helsingfors

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning