Prioritera eftis

Kvalitativ eftermiddagsverksamhet kräver inte stora ekonomiska investeringar, men ger många barn den trygghet de behöver.

Maj är en spännande tid för många familjer. Det är nu kommuner väljer in barn till eftermiddagsklubbarna inför hösten. Eftermiddagsverksamhet är en viktig service som många barn behöver.

HBL:s Nordenkorrespondent Anna Svartström jämförde i en kolumn (17.4) eftermiddagsverksamheten i Finland och Sverige. Precis som hon skriver har Sverige utvecklat "fritids"-verksamheten mycket bra – med skolbarnens behov i fokus. Den största skillnaden mellan våra länder är att svenskarna tror på och prioriterar denna sorts service. I Sverige har det funnits politisk vilja att stödja och utveckla verksamheten. Man har förstått att barn i alla lågklasser kan må bra av att ha ett fritids att gå till, och att verksamheten behövs speciellt under skolornas lov.

Tyvärr är vi här i Finland långt efter vårt grannland. Hos oss kan vi inte garantera eftis åt alla barn som skulle behöva det. Här ligger ambitionen enbart på elever i årskurs ett och ifall det finns plats så elever i årskurs två. Det erbjuds sällan verksamhet under skolornas lov. Och nu har politikerna dessutom beslutat om radikala förhöjningar i avgifterna för eftermiddagsverksamhet. Det finns en risk att familjer tvingas välja bort eftis även om barnet skulle vara förtjänt av trygg eftermiddagsvård.

Barn har rätt till speciellt skydd och tillräckliga samhällsresurser. Kvalitativ eftermiddagsverksamhet kräver inte stora ekonomiska investeringar, men ger många barn den trygghet de behöver. Jag hoppas man i kommunerna satsar på eftis och fattar barnvänliga beslut som baserar sig på barnkonsekvensanalyser.

Pia Sundell Verksamhetsledare, Barnavårdsföreningen i Finland

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning