Principer och verklighet

Annika Saarikko har lett arbetet med Centerns principprogram. Hon är omsorgsminister och tidigare vice ordförande för Centern. Bild: Lehtikuva/Vesa Moilanen

Både Centern och Samlingspartiet ska godkänna nya principprogram på sina kongresser under veckoslutet. Den utomstående läsaren påminns om skillnaden mellan goda principer och den politik som omsätts i praktiken.

Det är viktigt att partier skriver ned sina principer. De uttrycker partiets ideologi och därmed dess hjärta och själ. Därför är det intressant att jämföra förslagen till principprogram för de två borgerliga regeringspartierna Centern och Samlingspartiet.

Till sin form är de totalt olika. Centern har skrivit ned 101 principer – motsvarar Finlands år som självständig republik. Samlingspartiet har en löpande text som omfattar åtta sidor. Båda har utarbetats av arbetsgrupper. Sanni Grahn-Laasonen har lett arbetet i Samlingspartiet och Annika Saarikko Centerns. Båda partierna har haft en grundlig process kring sina programförslag med möjlighet för partimedlemmar att delta och påverka.

Både Centern och Samlingspartiet säger sig vilja placera människan i centrum. Samlingspartiet talar om den enskilda individen, Centern väljer att tala om människan, inte individen men påpekar att programmet också är ett uttryck för en vi-anda fast det inte är partiet, systemet eller ekonomin som är det viktiga. Centern slår också fast att man talar om välfärdssamhället, inte välfärdsstaten.

För Samlingspartiets del konstateras i programförslaget att partiets ideologi alltid har varit en kombination av att placera människan i centrum och betona individens frihet, respekt för traditioner och att ta ansvar för dem som behöver hjälp och för miljön.

Samlingspartiet har samlat sina principer under mellanrubriker som För bildning, Försvar av demokrati, Vi är finländare, européer och världsmedborgare, Människa, ekonomi, miljö och teknologi i harmoni.

Centern har en rubrik för hela sitt program: Framåt, i balans. Principerna samlas under mellanrubriker som alla börjar på samma sätt: Så att jag... men sedan får olika fortsättningar: ... kan älska och får älska, ... förstår naturens gränser, ... kan känna tillit, ... ta ansvar, ... nyfiket kan skapa nytt, ... har ett sammanhang, ... klarar livhanken, ... får en chans, ... kan vara svag.

Samlingspartiet har alltid kallat sig ett bildningsparti – och gör det också i det nya förslaget till principprogram, många gånger. Det är svårt att värja sig från tanken att partiet nu på alla sätt försöker återskapa sin bildnings-image, som definitivt har fått sig en törn av den sittande regeringens nedskärningar inom utbildningen.

För båda partierna är företagandet och ett företagarvänligt samhälle viktigt. Centern skriver ingenting om beskattningen medan Samlingspartiet tar upp beskattningen, som bland annat ska göra Finland lockande och inte får bli för betungande. Däremot nämner partiet inget om skatteparadis och skattesmitning. Centern tar upp basinkomsten, en fråga där man är av helt annan åsikt än Samlingspartiet.

Centerns principer när det gäller huvudstaden Helsingfors och huvudstadsregionen låter diffusa. Centern säger sig skapa förutsättningarna för att huvudstaden klarar sig bland andra metropoler.

Centern talar för minoriteter och vill både erkänna och stödja svenskans ställning. Samlingspartiet nämner inte alls Finlands tvåspråkighet eller svenskan.

Det svåra med partiprogram av olika slag är att de räknar upp allt det goda partiet stöder, men sällan det man inte stöder – förutom självklara saker som brottslighet och miljöförståelse.

Centerns principprogram är roligare att läsa för det finns både humor och värme. Det slutar med ett konstaterande att partiet ska vara som en bastu där alla på laven har samma värde. Samlingspartiets program är mer traditionellt.

Principprogram är viktiga, men väljarna gör klokt i att låta den politik partierna i praktiken står för vara riktgivande. Då vet man att Centern trots sin liberala ådra i första hand värnar om landsbygden och traditionella familjevärderingar medan Samlingspartiet står de stora företagen nära trots att man betonar medelklassen och liberala värderingar.

Susanna Ginman Chef för opinionsavdelningen

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46