Priderörelsens regnbåge kan inte symbolisera livet

Pride betyder att vara stolt, men har man orsak att vara stolt över att man avviker från Skaparens ordning?

Sommaren är regnbågens och regnbågsmässornas tid. I sommar har det regnat för mycket på vissa ställen, men när inte solen skiner samtidigt har vi sällan fått njuta av regnbågen för att inte tala om när den är dubbel och syns mot bakgrunden av mörka åskmoln. Många organisationer firar sina sommarfester och parader. På många håll ordnas också prideparader. Det är helt ok, men kombinationen att under en pridedag fira en pridegudstjänst blir litet problematisk.

Bibeln säger: Och Gud skapade människan till sin avbild, ..., till man och kvinna skapade han dem (1 Mos 1:27). I hebreiskan saknar verbet vara presensform. En messiansk jude skrev; "Gud har givit sitt namn åt Moses när han sade Jahve (hebreiska för jag är)". Han fortsatte, när vi säger till exempel "jag är människa" ger vi uttryck åt att vi är designade av Skaparen till att vara Hans avbilder, skapade till gemenskap.

För att säkra samhällets funktionsduglighet, gjorde Skaparen äktenskapet till skydd för familjen. Där kan livet föras vidare och utvecklas i kärlekens och gemenskapens vi-anda, inte i ensamhetens jag-form. Skaparens vilja är att man och kvinna blir ett kött. Och att de i samlivets växelverkan blir de två personligheter som speglar sin Skapare och kan fostra barn till att också få sin identitet i Skaparen.

Paulus konstaterar att människan är skapad att leva på tre plan, det kroppsliga, det själsliga och det andliga. Här kommer dagens problematik in. I vetenskapen och många vanliga människors tankevärld finns inte den övernaturliga dimensionen med. Då faller också tron på en högre makt bort. Om vi tänker på att det finns en övernaturlig verklighet (en som är över den fysiska värld vi lever i) ger tron på Skaparen en grund att se på alla människor som likvärdiga. Alla människor är skapade med förmågan att tänka och göra, både det goda och det onda. Med den vishet som Bibeln ger förnyas den som tar den till sig genom att hon får rätt kunskap och blir en avbild av sin Skapare. Det betyder att vi, som människor, skall använder vårt förnuft i de många val vi dagligen gör. På bakpärmen till Helsingin Sanomats minneshäfte om president Mauno Koivisto står det "Tankens kraft förändrar världen". Att tänka Skaparens tankar betyder att bejaka och inordna sig i skapelsen och vara med om att skapa en god framtid.

Regnbågen är, enligt Bibeln, tecknet på att Skaparen inte skall utplåna liv, också om de levs utanför gemenskapen med Skaparen. Priderörelsen har en halv regnbåge som sin symbol vilket ställer frågan vad den bågen symboliserar. Det kan inte vara livet eftersom Pride står för en gemenskap mellan personer som inte för livet vidare. Kan det bero på att man tror på människan och lämnar bort Skaparen? Vetenskapsmannen, som uppfann magnetröntgen – den teknik som revolutionerade medicinsk diagnostik – mötte Skaparen och sade "Den som har mött den Allsmäktige behöver aldrig tvivla!".

Pride betyder att vara stolt, men har man orsak att vara stolt över att man avviker från Skaparens ordning? Stoltheten nämns i handboken för livet (Bibeln) som en av orsakerna till att människan bröt gemenskapen med sin Skapare. Varför paraderar man för att framhäva sin stolthet över att man gör uppror mot sin Skapare? Varför paraderar man för jämlikhet när människan redan från födseln är jämlik? Att säga att frågorna är åsikter är att blunda för den lagbundenhet som styr universum.

Familjen är samhällets minsta enhet. När människan tar sig rätten att bestämma till exempel sitt eget kön uttrycker det att mänskligt förnuft avgör vad som är naturligt eller onaturligt. Skaparen gav alla människor tre ting i födelsedagsgåva; tid, förmåga att tänka och förmågan att intressera sig. I dagens individualistiska tid intresserar allt fler sig endast för sig själv. Att tänka på andra eller på Gud är "filosofier som jag inte har tid med och det intresserar mig inte heller!".

Familjen skapades, enligt Bibeln, som en treenighet – far, mor och barn– och var till 1960-talet den minsta enheten i samhället som skyddades i lag. Efter det lyftes lagen upp till individens plan. Beroende på att synen på människan hade förändrats. Ett experiment med att skapa en annorlunda människa, den socialistiska människan, slutade i katastrof. I vårt land saknas marscher under temat "gå för livet". Då kan vi bära Finlands korsfana med stolthet.

"Världen är full av män som tror sig vara oersättliga" sa en bilhandlare litet ironiskt. Kunden replikerade "Mig veterligen är det bara en som är oersättlig, Jesus". I honom räddades Skapelsen tillbaka till den övernaturliga gemenskapen, på alla tre planen. I dagens verklighet betyder det att tillämpa Bibelns riktlinjer för ett naturligt liv, i stället som många vill göra anpassa Bibeln till en mänsklig gemenskap som ofta lever som om Gud inte finns.

Carl G Weckström Ingå

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03