Preventivt som lönar sig

Gratis preventivmedel fick ner antalet aborter i Vanda. Praxisen kunde bli landsomfattande.

I Vanda har kommunen erbjudit unga under 20 år gratis preventivmedel sedan 2013, först i form av en spiral eller p-kapsel, sedan början av mars också i andra former. Kutymen har pågått såpass länge att kommunen också hunnit undersöka vilka effekter den haft.

Och effekterna är otvetydigt positiva. Graviditeterna hos unga som ännu inte fyllt 20 år har minskat med en tredjedel, aborterna i samma åldersgrupp med hela 36 procent, samtidigt som antalet aborter hos unga under 25 år sjunkit med närmare en femtedel.

Många kommuner på olika håll i landet, bland dem vår huvudstad Helsingfors, har följt Vandas exempel och erbjuder numera unga gratis preventivmedel. En del kommuner har lagt gränsen för ung vid 20 år, andra vid 25. Men väldigt många kommuner, bland dem Esbo, erbjuder inte alla unga utan urskiljning en möjlighet att gratis skydda sig mot oönskade graviditeter.

Nu föreslår familje- och omsorgsminister Annika Saarikko (C) att frågan om gratis preventivmedel för ungdomar tas upp i samband med social- och hälsovårdsreformen. När hälsovårdslagen förnyas kunde man lägga in bestämmelser om avgiftsfrihet, sade ministern i Yles morgon-tv på onsdagen. Alla metoder som förebygger de mentalt och fysiskt påfrestande aborterna är önskvärda, ansåg ministern.

Saarikko vill att frågan tas upp under nästa riksdagsperiod. Först gäller det enligt henne att få landskapen grundade och lagarna kring valfriheten klara, gratis preventivmedel är en förändring som reformen kunde åstadkomma längre fram.

Enligt Institutet för hälsa och välfärd THL:s uppgifter erbjuder 35 kommuner i dag sina unga preventivmedel utan ersättning. På listan finns flera kommuner både i Östnyland och i Västnyland, medan stora städer som till exempel Åbo och Tammerfors saknas, trots att frågan diskuterats i städernas fullmäktigen.

Annika Saarikkos förslag att göra kutymen med kostnadsfria preventivmedel landsomfattande är välkommet. Som det är nu är tillgången beroende av vilken kommun man råkar bo i. Det är inte bara så att en ung i Vanda eller Helsingfors i det här hänseendet har det bättre än en ung som råkar bo i Esbo, skillnaderna är stora mellan olika delar av landet.

Vandas resultat lämnar inget utrymme för tolkningar. Gratis preventivmedel har många fördelar. Förutom oönskade graviditeter förebygger en del av dem också sexuellt överförbara sjukdomar.

Exakt vad kommuner sparar i reda pengar på att undvika oönskade graviditeter, aborter och sjukdomar är svårt att räkna ut, det beror bland annat på hur omfattande problemet är och på kommunens storlek. Att det är billigare att förebygga än att korrigera är ändå en sanning som gäller även i det här fallet.

Allt kan inte heller mätas i pengar. Den mentala press en ung människa utsätts för i situationer av det här slaget kan ge upphov till andra problem senare.

Med eller utan gratis preventivmedel har aborterna i Finland minskat. De var i fjol drygt 9 300 eller på sin lägsta nivå sedan abortlagstiftningen trädde i kraft 1970. I relation till folkmängden innebär det färre aborter än i de övriga nordiska länderna.

Att utvecklingen går åt rätt håll innebär inte att vi inte behöver ett landsomfattande utbud av gratis preventivmedel. Men det är kommunerna som måste vara aktiva och fatta beslut i frågan. Det ska inte få finnas en ojämlikhet mellan ungdomar i landet beroende på i vilken kommun de råkar bo.

Saarikkos förslag att föra in de fria preventivmedlen i lagstiftningen är bra. Men att lagen ska bli beroende av nya landskap och en social- och hälsovårdsreform som fortfarande inte är färdig och som fortfarande saknar en klar tidtabell håller inte.

Katarina Koivisto Administrativ redaktionschef

Svenska Sigtunaskolan lockar med högklassiga studier i anrik och internationell miljö

Intresserad av en internationell gymnasieutbildning och av att testa dina vingar utomlands? På svenska Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket kan det förverkligas under trygga och inspirerande förhållanden som samtidigt öppnar många dörrar. 15.2.2019 - 09.22