Pressfotografen Jansson – snabb, fräck och envis

”Först kommer utryckningsbilarna, sedan Jansson”. Nyhetsfotograf Peter Janssons främsta varumärke har alltid varit snabbheten och fräckheten. Bild: Petri Mast

Den sista av sitt slag? Pressfotograf Peter Jansson började sin fyrtio år långa karriär på HBL, men det var på kvällstidningsredaktionerna i Finland och Sverige han blev legendarisk. Riksdagsledamoten och talmannen Eero Heinäluoma presenterade honom en gång som ”soldat Rokka”, den uppstudsiga krigaren, som vägrade böja sig för auktoriteterna i Väinö Linnas Okänd soldat.

– Ser du här, säger Peter Jansson, och pekar på den historiska bilden när Michail Gorbatjov och Ronald Reagan sträcker ut händerna mot varandra vid toppmötet i Genève 1985.– Warszawapaktens representa...