Presidenters dilemman

Jag misstänker att Niinistö är orolig för den splittring och polarisering som flyktingfrågan håller på att leda till i Finland.

För några år sedan hade jag det intressanta uppdraget att bistå president Mauno Koivisto i arbetet med boken Grannar, som kom ut enbart på svenska. Under de många samtal som vi hade, inte enbart om boken, fick jag en viss insikt i hans politiska tänkande som president.

Koivisto fick ju ta emot en hel del kritik för att han, som man sade, uttryckte sig kryptiskt. Min teori är att han gjorde det därför att han i sitt politiska tänkande var en oerhört skicklig schackspelare som kunde visualisera den fortsatta utvecklingen i många drag framåt. Koivisto förstod ofta att det fanns situationer då en klar utsaga skulle leda till ett visst slag av motargumentation som i sin tur skulle tvinga honom till en annan sorts motargumentation och så vidare. Förr eller senare riskerade han hamna i en situation där han skulle tvingas försvara en ståndpunkt som skulle medföra större splittring i samhället än vad det hade gjort att han inte från första början klart tog parti i någon fråga.

Presidenter skall motarbeta splittring i samhället.

Jag misstänker att president Sauli Niinistö arbetar utifrån samma princip.

Niinistös tal vid öppnandet av riksmötet har debatterats livligt och på sina håll mötts med nedgörande kritik. Talet har av de mest radikala uttolkarna setts som rasistiskt, och det har också fått stöd av "the usual suspects", eller de befolkningsgrupper som ställer sig mest negativa till invandring. Det som många tycks vara ense om är att Niinistö uttryckte sig oklart.

Jag misstänker att Niinistö är orolig för den splittring och polarisering som flyktingfrågan håller på att leda till i Finland. När han talar om hotet mot våra grundvärderingar menar han inte det negativa inflytande som invandrarnas annorlunda kulturella bakgrund, kan tänka, skulle leda till. En grupp som representerar en halv procent av vår befolkning kan knappast innebära något större hot mot vår värdegrund, vilket inte betyder att invandringen på något sätt skulle vara problemfri.

Men det som redan nu sägs ut i hatiska former i olika medier innebär klara avvikelser från vår värdegrund om vi uppfattar sådant som jämlikhet, medmänsklighet och allmän humanism som hörnstenar i denna. Detta är hotet Niinistö avser.

Varför säger han det inte då rent ut? Jag tror att han är försiktig med att komma på kollisionskurs med en inte föraktlig minoritet som anser sig stå utanför det så kallade etablissemanget. Denna minoritet är redan nu misstänksam mot samhällets makthavare och håller på att glida ut i den gemensamma samhällsdiskussionens periferi.

Med ett kanske otydligt budskap försöker Niinistö få fram det han anser samtidigt som han så att säga ger litet lösare tyglar åt den invandrarfientliga minoriteten för att inte helt och hållet förlora greppet om den. Ett sådant splittrat samhälle kan till exempel i kommande valsituationer hamna i ett helt oförutsägbart politiskt läge.

Det var den mardrömmen Niinistö ville undvika med sitt tal.

Geo Stenius journalist

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning