President Relanders hus i Vanda blir bostäder

Jugendvillan i Ånäs ska bli Vandas finaste och kanske dyraste hus. Att en av Finlands presidenter bott i huset lär inte försvåra försäljningen.

Vanda stad har kallat till presskonferens – boken om bygdens okända kända son är klar. Platsen är jugendvillan vid tidigare Ånäs försöksanstalt, som nu inhyser Skogsforskningsinstitutet. Fönstren mot det intagande åkerlandskapet vid Kervo å är på vid gavel i sommarvärmen.

Tidpunkten och platsen för bokutgivningen är noga vald. Det är precis 135 år sedan Lauri Kristian Relander, Finlands andra president, föddes, och under cirka tio år av sitt liv bodde Relander på andra våningen i villan.

Riina Koivistos bok Lauri Kristian Relander Vantaalla (Lauri Kristian Relander i Vanda) fördjupar sig i de år Relander tillbringade i dåvarande Helsinge kommun.

Riina Koivistos bok om Lauri Kristian Relanders tid i Ånäs ges ut av Vanda stad. Bild: Leif Weckström

– Vi Vandabor är stolta över att Relander bott här under sina formativa år, säger Vandas nuvarande stora son, stadsfullmäktiges ordförande, riksdagsledamoten och SDP:s första vice ordförande, Antti Lindtman.

Det är Lindtman som tagit initiativet till exposén över Relanders tid i Vanda.

Enligt Riina Koivisto var en av svårigheterna med arbetet med Relanderboken bristen på arkivmaterial, både skriftligt och muntligt.

– Relander verkar inte heller ha varit en man som gav upphov till många anekdoter, säger Koivisto som liksom Lindtman kallar Relander för Finlands mest outforskade president.

Agronomen Relander kom till Ånäs försöksanstalt 1908 med en universitetskarriär i hågen. När han lämnade orten 1917 var det främst politiken som gällde. Under sina tio år på orten var Relander aktiv på många håll, bland annat som ordförande för Dickursby finska skola. Dessutom upplevde han en religiös väckelse och gick då med i De ungas kristliga förening i Dickursby. Han var också en av de drivande krafterna bakom uppförandet av bönehuset Betania i Dickursby.

Relander lämnade Ånäs strax före inbördeskriget, för ett jobb på Hankkija i Tammerfors.

Huset säljs

Vid ingången till jugendvillan i Ånäs finns en något sliten plakett som berättar om att Relander bott i huset. I sitt välkomsttal på bokutgivningen riktar Antti Lindtman några ord till Thomas Selenius, en av husets nya ägare:

– Om de nya ägarna vill, lovar staden att göra sitt för att plaketten rustas upp.

Selenius med kompanjoner har köpt huset efter en lång räcka händelser. Statens affärsverk Senatfastigheter bjöd ut den maffiga villan på öppen budgivning och det gick till ett par för 329 000 euro, vilket vid en första anblick låter som ett mycket lågt pris för en ståtlig villa med över 500 kvadratmeter boyta vid ett vackert jordbrukslandskap på egen tomt alldeles invid Dickursby centrum.

Paret som vann budgivningen fick ändå kalla fötter när de insåg vad de höll på att köpa och vad som skulle krävas för att få huset i skick. Till slut kunde Thomas Selenius, Lasse Selenius och Tapio Laakko ro hem affären.

– Vi räknar med att lägga in ytterligare 1,5 miljoner euro. Det handlar mer om restaurering än renovering och vår avsikt är att bevara så mycket som möjligt av det gamla, säger Thomas Helenius.

Om ett år ska huset, ritat av arkitekten Henrik Reinhold Helin, vara klart för inflyttning med sex bostäder på 75–100 kvadratmeter på tre våningar.

Var tror du kvadratmeterpriset för bostäderna landar? – Prisnivån i Vanda sätter gränser för hur högt det kan bli. Kring 5 000 euro, säger Thomas Selenius, som själv kommer att bo i en av lägenheterna i huset.

Fakta

Lauri Kristian Relander (1883–1942)

Relander föddes i Kronoborg (Kurkijoki) i Viborgs län 1883 som son till agronomen Evald Kristian Relander och prästdottern Gertrud Olsoni. Gertrud dog när Lauri Kristian bara var 15 år gammal.

Relander studerade vid Kejserliga Alexandersuniversitetet i Helsingfors där han blev filosofie kandidat 1905.

Han förlovade sig som 18-åring med 15-åriga Signe Österman, en av familjen Östermans sju döttrar. Giftermålet ägde rum 1906, några dagar efter att Relander utexaminerats som agronom. Paret fick två barn, Maja-Lisa och Ragnar.

Riksdagsledamot blev Relander 1910 ur Agrarförbundets led från östra valkretsen i Viborgs län.

1919 valdes Relander till talman för riksdagen. President blev han som bara 41-åring 1925. Han valdes som en slags kompromisskandidat i elektorsvalets tredje omgång.

Under sin mandatperiod fram till 1931 blev Relander känd under öknamnet Reslander, Reissu-Lasse, för sina många utlandsresor. Särskilt många var resorna ändå inte: fem.

I språkfrågan förespråkade tvåspråkiga Relander måttfullhet och samarbete. Sitt ena barn placerade han i finsk skola, det andra i svensk.

Till Relanders mindre kända alster finns en bok om kaninuppfödning, som han färdigställde under sin tid i Ånäs.

Källor: Riina Koivistos bok Lauri Kristian Relander Vantaalla, Wikipedia.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03