Presidentens högra kind tillhör asylsökande

Minns ni Sadiq Bahrooz, som flydde Afghanistan och till slut fick asyl i Finland efter beslut i Högsta förvaltningsdomstolen? Nu finns han förevigad som en del av porträttet på president Sauli Niinistö, närmare bestämt hans högra kind.

Porträttet på president Sauli Niinistö avtäcktes under högtidliga former i början av maj, och är en mosaik där hundra konstnärer gjort var sin bit av porträttet. På konstnären Päivi Koskinens lott föll presidentens högra kind, som i själva verket är ett fotografi av tidigare asylsökanden Sadiq Bahrooz kind.

I vintras intervjuade HBL Bahrooz, som jobbat aktivt för att hjälpa andra asylsökande och föra deras talan sedan han landade i Finland 2015.

Att kinden tillhör en asylsökande kom ändå fram först på tisdagen, då de medverkande konstnärerna var inbjudna att bese verket. Päivi Koskinen hade redan åkt vidare till Singapore för nästa projekt, men Bahrooz närvarade på tillställningen i stället.

– Jag hoppas att presidenten då han ser sitt porträtt kommer ihåg flyktingarna och de asylsökande. Man bör inte glömma flyktingarna, ens i presidentens palats. I slutändan handlar det om att flyktingars rättigheter inte får kränkas och att alla måste behandlas väl, kommenterar Bahrooz, och hoppas att presidenten är stolt över att en flykting finns med på ett hörn i porträttet.

Då HBL träffade Sadiq Bahrooz i höstas svävade han ännu i ovisshet om sin framtid. Bild: Leif Weckström

Då bilderna på Bahrooz togs förra sommaren levde han ännu i osäkerhet om ifall han skulle få stanna eller inte, men jobbade hårt på att lära sig finska, studera, jobba och hjälpa andra asylsökande. Koskinen hade lärt känna Bahrooz genom frivilligarbete, och kände sig maktlös inför situationen och alla de negativa attityder som de asylsökande fick möta.

– Jag ville [med verket] påminna presidenten om att han som nationell förebild bör verka för ett mer mångkulturellt och tolerant Finland. Jag önskar att vi finländare kunde se de asylsökande som en möjlighet och inte ett hot. Presidenten har en möjlighet att påverka attityder och åsikter genom sitt eget exempel, motiverar Koskinen per e-post från Singapore.

Koskinen berättade om bakgrunden till sitt bidrag till verket först då verket redan var avtäckt, då hon frågade om Bahrooz fick närvara på konstnärsvisningen i hennes ställe.

– Säkert har många av de andra konstnärerna också ett genomtänkt budskap som skulle framgå om man närmade sig dem. Tyvärr har Niinistö själv inte haft tid att träffa konstnärerna eller bekanta sig med bakgrunden till porträttets olika delar, vilket tyvärr gör verket ytligare, säger Koskinen.

Presidentens kansli meddelar att Niinistö inte varit medveten om bakgrunden till de olika delarna i mosaiken. Presidentens presschef Katri Makkonen kommenterar saken för Helsingin Sanomat med att upprepa vad Niinistö själv konstaterat om verket:

– Förutom människan så är också landet ganska mångskiftande. På samma sätt förmedlar också verket ett hundratal signaler, kommenterade Niinistö verket vid ett tidigare tillfälle.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00