"Presidenten kan delta i nationella frågor om de är övergripande strategiska"

Matti Vanhanen träffar väljare i Helsingfors i december.Bild: Niklas Tallqvist

Matti Vanhanen oroar sig för ett avtagande intresse för att lösa problem via de internationella samfunden – en trend har ser på i Ryssland och USA. Här är hans svar på de frågor HBL ställt alla kandidater.