President Niinistö talade vid FN:s generalförsamling – "Vår planets öde står på spel"

President Niinistö tog upp frågan om hur klimatförändringen skadar förtroendet mellan generationerna. – Vår oförmåga att hålla våra löften i så stora frågor som dessa försvagar oundvikligen förtroendet, säger han. Bild: Don Emmert / AFP-LEHTIKUVA

Klimatförändringen och förtroendet för internationella institutioner var de två starkaste teman i president Sauli Niinistös uttalande.

Republikens president Sauli Niinistö uttalade sig vid den allmänna debatten vid Förenta nationernas (FN) generalförsamling i New York sent på tisdagen finsk tid. Niinistö tog upp bland annat klimatförändringen och hur den i förlängningen skadar förtroendet mellan generationer. Enligt honom har resultaten av Parisavtalet och 2030-agendan för hållbar utveckling varit magra.

– Vår oförmåga att hålla våra löften i så stora frågor som dessa försvagar oundvikligen förtroendet. Medborgarnas förtroende för sina ledare, det är klart. Men också förtroendet generationerna emellan. Och framför allt: vårt förtroende för vår gemensamma framtid. Ingenting mindre än vår planets öde står på spel, säger han.

Han beskrev kampen mot klimatförändringen som det mest akuta av de sjutton målen i 2030-agendan. Enligt honom gör den snabbt växande effekten av klimatförändringen att det blir svårare att uppnå de övriga målen.

– De vetenskapliga bevisen för klimatförändringar har varit tydliga redan länge. Men de handlar inte längre bara om framtidsscenarier. Klimatförändringarna är redan här: smältande glaciärer, omfattande skogsbränder, extrema väderfenomen. Över hela världen, från Arktis till Amazonas.

Förhindra ytterligare skador

Niinistö konstaterade att det redan är för sent att undvika klimatförändringens alla effekter, även om alla koldioxidutsläpp slutade i morgon. De effekter som mänskligheten hunnit orsaka kommer mänskligheten att bli tvungen att leva med i decennier framöver.

– Vi kan inte längre undvika klimatkrisen helt.

Han tillade ändå att det inte får avleda FN:s medlemsländer från att göra vad de kan för att förhindra ytterligare skador. Han sade att klimatkrisen kräver ledare, inte bara anhängare.

– Vad gäller Finland har vi nyligen ställt upp nya klimatmål. Den finländska regeringen har gjort ett åtagande om att Finland ska uppnå klimatneutralitet före 2035. Vi har också förbundit oss att bli koldioxidnegativa strax därefter. Vi har redan förbjudit användningen av kol i energiproduktionen från och med 2029. Vi kommer att sluta använda fossil olja vid uppvärmning före 2030.

Multilateralismen är hotad

Det andra stora temat som president Niinistö tog upp i sitt uttalande var det vacklande förtroendet för internationella institutioner. Enligt honom utsätts multilateralismen som grundläggande idé för allt större hot.

– Hot från stormaktskonkurrens. Hot från bristande respekt för befintliga avtal. Hela den regelbaserade ordningen är i gungning.

Han anser att FN måste bli mera aktivt och beslutsamt när det försvarar multilateralismen. Enligt honom är det FN:s uppgift att återuppbygga förtroendet för institutionerna.

– Det bristande förtroendet för institutioner och regimer är särskilt farligt på området för vapenkontroll. När det gäller kärnvapen håller vi faktiskt på att helt förlora de sista verktygen för övervakning. När nu kärnvapenavtalet INF har fallit och det nya START-avtalets framtid är osäker är den konferens om en översyn av icke-spridningsavtalet NPT som hålls nästa år ytterst viktig, säger Niinistö.

Förtroende mellan människor

Presidenten tog även upp frågan om ömsesidigt förtroende, såväl mellan stater som mellan individer. Enligt honom utgör förtroende grunden för fred och säkerhet. Utan förtroende ökar den potentiella risken för konflikt.

– Det är vår gemensamma plikt att söka lösningar på de många pågående krigen och konflikterna i Mellanöstern, i Afrika, i Ukraina och på andra håll i världen. Minst lika viktigt är det att förhindra att nya konflikter över huvud taget bryter ut. Finland har alltid betonat värdet av dialog i sina egna diplomatiska förbindelser. Vi erbjuder också gärna våra bona officia-tjänster åt andra.

Dessutom lyfte Niinistö upp jämställdheten mellan kvinnor och män.

– Ansvaret för vår planets framtid axlas av dagens unga människor – kvinnorna och männen. Att kvinnor och ungdomar är delaktiga i fredsprocesserna, den konfliktförebyggande verksamheten och medlingen har visat sig vara av avgörande betydelse.

Kvinnors rättigheter

Niinistö tog även upp 25-årsjubiléet för Pekingdeklarationen, som han kallade "det mest progressiva policydokumentet någonsin när det gäller att främja kvinnors rättigheter".

– Tyvärr finns det inte någon större anledning att fira. Vi finner det mycket oroväckande att sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i samband med dem nu ifrågasätts. Finland är fortsatt starkt engagerat i att främja kvinnors rättigheter, säger presidenten.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning