President Niinistö på Örö: "Östersjön är ett hav med spänningar"

Republikens president Sauli Niinistö (i mitten) träffade bland annat Kimitoöns kommundirektör Erika Strandberg (till vänster) i samband med sitt besök på ön Örö i Skärgårdshavet. Bild: Mikael Piippo/SPT

Republikens president Sauli Niinistö följde en militärövning på Russarö på onsdagen, och besökte därefter det gamla kustfortet Örö. Enligt presidenten kan den spända relationen mellan stormakterna Ryssland och USA orsaka krusningar också på Östersjön.

Den spända relationen mellan stormakterna Ryssland och USA ökar oron också i Östersjöregionen, säger republikens president Sauli Niinistö. Enligt Niinistö kan händelser i andra delar av världen ge krusningar på Östersjöns yta.

–  Östersjön är ett hav med spänningar, och har varit det särskilt tydligt sedan annekteringen av Krim år 2014. Situationen har tidvis lite lugnat sig sedan den värsta tiden för 5–8 år sedan.

–  Nu har det inte funnits tecken på att spänningarna skulle öka men relationen mellan Ryssland och USA är kanske inte på bästa möjliga nivå.

Rysslands president Vladimir Putin och USA:s president Joe Biden ska träffas i Genève i Schweiz den 16 juni. Niinistö betonar vikten av att stormakterna upprätthåller en dialog även under perioder då relationen är kylig.

–  Vi hoppas att de kan nå något till exempel när det gäller vapenkontroll. I Finland har vi erfarenheter av möten mellan ryska och amerikanska utrikesministrar. Även om det man når bara är av litet slag så är det positivt.

Med vapenkontroll avses begränsningar i antalet vapen och i vapenhanteringen, ofta genom bilaterala eller multilaterala avtal eller arrangemang.

President Niinistö tror inte att Rysslands förflyttning av trupper till Ukrainas gräns tidigare i år har några direkta konsekvenser för säkerhetsläget på Östersjön.

–  Jag tror inte det har någon direkt inverkan men sådant som händer utomlands kan naturligtvis ge reflektioner också i Östersjön.

Undersergeanterna Robin Westerlund (till vänster) och Ida-Maria Wikström från Nylands brigad deltog i marinens stridsövning på ön Russarö på onsdagen. – Övningen gick som planerat, sade Wikström efter övningen. Bild: Vesa Moilanen/Lehtikuva

Militärövning vid Russarö

På onsdagen besökte Niinistö ön Russarö för att följa marinens övning som var en del av Försvarsmaktens huvudkrigsövning. Trupper från Kustbrigaden och Nylands brigad deltog i övningen och utrustningen bestod bland annat av kanoner och robotar.

Kustjägare från Nylands brigad gjorde en övningsattack till Russarö. Även ett jaktplan deltog i övningen.

Efter övningen åkte Niinistö till ön Örö i Kimitoöns kommun för att bekanta sig med Skärgårdshavets nationalpark. Förflyttningen skedde med Haminaklassens fartyg Tornio.

På Örö höll presidenten en kort presskonferens. Förutom säkerhetsläget på Östersjön kommenterade Niinistö uppgifterna om att den amerikanska underrättelsetjänsten NSA fått dansk hjälp i att spionera på politiker och tjänstemän i åtminstone Sverige, Norge, Tyskland och Frankrike.

Flera medier, bland dem rundradiobolagen i Danmark, Sverige och Norge, rapporterade nyligen om spionaget.

–  Jag känner ännu inte till situationen i Danmark och Sverige tillräckligt bra, jag har inte haft tillfälle att diskutera med dem. Jag nöjer mig med att konstatera att vi inte har hört att något liknande skulle ha skett i Finland, säger Niinistö.

–  På ett allmänt plan kan jag konstatera att det är klart att vi måste vara medvetna om att också vi utsätts för övervakningsförsök. Det är så världen ser ut nu för tiden.

– Östersjön är ett hav med spänningar, och har varit det särskilt tydligt sedan annekteringen av Krim år 2014, säger republikens president Sauli Niinistö. Bild: Vesa Moilanen/Lehtikuva

Kort kommentar om statsministerns måltidsförmåner

När president Niinistö ombads kommentera oklarheterna kring statsminister Sanna Marins (SDP) måltidsförmåner i statsministerns tjänstebostad Villa Bjälbo var han mycket fåordig.

–  Jag tycker det är bra att notera att statsministern sagt att saken utreds.

Statsrådets kansli meddelade i måndags att den totala summan som gått åt till statsminister Marins och hennes familjs måltider i Villa Bjälbo är drygt 14 000 euro. Marin har utnyttjat måltidsförmåner i tjänstebostaden i 17 månaders tid, från och med januari 2020 till och med maj 2021.

Statsrådets kansli har bett Skatteförvaltningen om ett utlåtande om huruvida förmånerna är skattepliktiga eller inte.

Niinistö ville inte ta ställning till om statsministerns måltidsförmåner fått oproportionerligt mycket uppmärksamhet och om diskussionen kring förmånerna gått överstyr.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Pionjären inom styling

Mer läsning