President Niinistö: Kosacken tar allt som är löst

Bild: Lehtikuva/

Republikens president Sauli Niinistö är orolig över den riktning världen håller på att ta. Niinistö talade på Brookinginstitutet i Washington på torsdagen.

Presidenten sade i sitt tal att han ser att maktbalansen mellan stormakterna håller på att förskjutas vilket innebär att nya hotbilder tornar upp vid horisonten. Det är Helsingin Sanomat som rapporterar.

– Det finns alltjämt skäl att vara optimistisk och hoppfull men rädslan och pessimismen verkar ha fått övertaget, säger Niinistö enligt HS.

– Den trygga väg vi vant oss vid verkar gå mot sitt slut och sikten framåt är inte bra. Det leder till osäkerhet och osäkerhet leder till otrygghet.

Enligt Niinistö rubbar osäkerheten och otryggheten de västerländska samhällena om länderna vänder sig inåt och glömmer värdet av samarbete.

– En dylik utveckling är rent ut sagt farlig, säger Niinistö till HS.

Niinistö är på besök i USA. Till Washington anlände han från New York där han deltog i FN:s generalförsamling. Under mötet passade den amerikanska presidenten Donald Trump på att upprepa sina nationalistiska mantra och attackerade i vanlig ordning internationella institutioner.

Niinistö hoppas att EU under rådande omständigheter förstärker sin roll. Det förutsätter enligt honom att EU tar en större roll då det gäller den egna säkerheten.

– Amerikanerna har länge burit den största bördan då det gäller den europeiska säkerheten. Det har varit värdefullt för oss. Samtidigt förstår vi varför USA anser att vi själva ska göra mera för vår säkerhet, säger Niinistö.

Niinistö hänvisade i sitt tal till artikel 42.7 i Lissabonfördraget. I artikeln står det att EU:s medlemsländer förbinder sig att hjälpa ett medlemsland som attackeras.

– Jag är glad över att vi äntligen ska börja bena ut vad den artikeln innebär i en krissituation. Varje unions kärna är att hjälpa de länder som ingår i den.

Enligt Niinistö behöver EU inte en gemensam armé. I stället måste medlemsländerna dra åt samma håll och jobba tillsammans.

–Vi ska tänka vackert men komma ihåg att det finns mycket ondska i världen. Är du svag är det ingen som lyssnar på dig.

Enligt Niinistö är faran med att USA sluter sig och fjärmar sig från omvärlden att andra makter försöker fylla tomrummet.

– Kina och Ryssland försöker båda öka sitt inflytande inom vårt närområde. Ryssland har gjort det genom att visa sin militära kraft i Ukraina och Syrien. Peking och Moskva har full koll på sprickorna i det transatlantiska förbundet. Att ge USA:s främsta motståndare spelrum på europeisk mark kan inte ligga i landets intresse, säger Niinistö.

Då Niinistö fick frågan om hur man ska handskas med Ryssland svarade presidenten så här:

– Med Ryssland måste du vara rak och bestämd. Det finns ett gammalt finskt ordspråk som säger att kosacken tar allt som är löst. Vi måste alltså se till att vi har kontroll på allt och att ingenting hänger löst, säger Niinistö till HS.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46