President Niinistö beskriver de misstänkta sexualbrotten i Uleåborg som omänskliga

Republikens president Sauli Niinistö har publicerat ett uttalande om den misstänkta sexualbrottshärvan i Uleåborg.

Enligt republikens president Sauli Niinistö är de misstänkta sexualbrotten i Uleåborg speciellt chockerande för att de riktat sig mot barn.

– Gärningarna i Uleåborg chockerar oss med sin omänsklighet, säger Niinistö i ett uttalande som republikens presidents kansli publicerat.

– Det är ohållbart att vissa personer som ansökt om asyl hos oss och till och med personer som beviljats asyl har fört ondska med sig och skapat otrygghet här.

Niinistö efterlyser öppna och sakliga diskussioner om svåra ämnen och betonar vikten av noggrant övervägda beslut.

– Vi måste ta tag i problemen och lösa dem, säger Niinistö i sitt uttalande utan att gå in på konkreta förslag.

Hälsningar från riksdagen

Politiken möter många utmaningar, inte minst från populistiska och bakåtsträvande rörelser i Finland och i Europa. Jag vill fortsätta som riksdagsledamot och arbeta för en politisk kursändring i värdefrågorna. 15.3.2019 - 15.02