Prepkurserna har blivit vardag för många

Bild: Anni Reenpää

Preparandkurserna har blivit en naturlig del av livet för dem som söker in till högskolor och universitet. I vissa branscher är normen att man går en prepkurs – annars anses att man inte ha någon chans att få en studieplats.

– Det finns inga bevis på att prepkurserna verkligen skulle hjälpa, säger Osmo Kivinen, professor i utbildningssociologi vid Åbo universitet.

– Det kan hända att de som söker sig till kurserna redan från början är så motiverade att de skulle komma in i vilket fall som helst.

Prepkurserna ordnas av till exempel studerandeföreningar och ett stort antal små och stora företag. De kurser som studentorganisationerna ordnar är i medeltal billigare än de kommersiella företagens kurser.

Prepkursföretaget Kannustin drivs av studenter vid Helsingfors universitets statsvetenskapliga fakultet. Kurserna kostar strax under 700 euro.

Lärarna på Kannustins prepkurser är nyutexaminerade från fakulteten eller i slutskedet av sina studier, och pengarna används för studenternas väl. Iiris Koivulehto, som undervisade i vårens prepkurser, är kritisk till kurser som kostar flera tusen euro.

– Inom statsvetenskaperna är kurspriserna inte alldeles skyhöga, men i vissa branscher är situationen verkligen ojämlik.

Enligt Koivulehto fungerar studentorganisationens egna kurser som en motvikt till de kommersiella företagen.

Till exempel de dyraste kurserna i medicin som företaget Valmennuskeskus erbjuder kostar cirka 6 500 euro. Den som går kursen "Supertakuu" men inte kommer in får pengarna tillbaka. En kortare kurs kostar kring 1 300 euro.

"Kan lyckas utan kurs"

Osmo Kivinen påminner att det inte är nödvändigt att gå någon prepkurs ens om man söker till de populäraste ämnesområdena. Det viktigaste är vad man gör själv: självförtroende och studieförmåga. Kivinen beskriver kurserna som en skenbar hjälp, som speciellt de förmögnare familjernas barn använder.

Till exempel de som vill satsa på studier i medicin bör koncentrera sig på naturvetenskapliga ämnen redan i gymnasiet. En enskild kurs räcker inte.

– Kurserna är onödigt dyra. Jag är inte säker på att det är värt att betala för dem, säger Kivinen.

– De unga har en hård press på sig i de här frågorna, då det inte är lika lätt som tidigare att byta bransch. Man bör komma ihåg att var och en skulle kunna förbereda sig inför inträdesproven också på egen hand.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning