Precisering till artikeln "Justitieministeriet: Språkklimatet i Finland har blivit sämre" (19.12)

Svenskt och finlandssvenskt teckenspråk är inte samma sak. Teckenspråken är besläktade, men skiljer sig åt mellan länderna.