Precisering: Källskyddet omfattar andra än journalister