Precis som 1984

Vi har alltså fått en lagstiftning där ett enskilt intresse – att skydda fåglar – har upphöjts till bevakaren av det allmänna intresset.

I ett svar på min insändare om skarvarbetsgruppens svårigheter kommer Bernt Nordman (HBL 17.4) på ett lite avigt sätt egentligen på rätt spår. Han påpekar bestämt att "Torvalds lite slarvigt låter påskina" att naturskyddsföreningarna har fått en alldeles för vid besvärsrätt. Det är inte jag som är slarvig (åtminstone inte i det här fallet), utan lagen. I paragraf 61 sägs det bland annat så här: "Besvärsrätt har den vars rätt eller fördel saken kan röra … I andra ärenden … föreligger besvärsrätt även för sådana registrerade lokala och regionala sammanslutningar vars syfte är att främja naturvården eller miljövården."

Lagens slarviga skrivning (och slarvigheten gäller uttryckligen lagtextens "regionala sammanslutningar") ger alltså ett företräde för en viss typ av organisation. Det företrädet tillåts gå över till exempel de lokala fiskarsammanslutningarna. Det är som lånat ur George Orwells 1984 där alla är jämlika, men en del är mera jämlika. Just den sortens ojämlikhet skadar rättsstatens funktioner.

I samma HBL skriver Birdlife Finlands fågelskyddschef Teemu Lehtiniemi ut den här kränkande lagstiftningen på ett mycket tydligt sätt. Citatet låter så här: "Naturskyddsorganisationernas besvärsrätt bygger på deras roll som bevakare av det allmänna intresset …"

Vi har alltså fått en lagstiftning där ett enskilt intresse – att skydda fåglar – har upphöjts (och upphöjer sig själv) till bevakaren av det allmänna intresset. Jag tror att det är ett allvarligt misstag. Det är myndigheterna som skall bevaka det allmänna intresset. Medborgarna och deras sammanslutningar skall därefter ha en jämbördig besvärsrätt för att därmed kunna undvika myndigheternas godtycke. Nu trakasseras yrkesfiskare och villaägare genom den ojämlika behandlingen. Det är skarvproblemets kärna.

Nils Torvalds Europaparlamentariker (SFP)

Kim Herold: ”Motorsängen hjälper mot snarkningarna”

Musikern Kim Herold, även känd från tv-programmet Selviytyjät, har märkt att en bra säng gör det lättare att återhämta sig och att den till och med förebygger idrottsskador. 5.11.2019 - 14.22

Mer läsning