"Prakticum får för lite stöd – orättvist ur svenskspråkig synvinkel"

Yrkesinstitutet Prakticum inledde samarbetsförhandlingar den 21 januari. De avslutas inom kort. Bild: Niklas Tallqvist

Yrkesinstitutet Prakticum, som tvingats till omfattande nedskärningar, missgynnas i utbildningsfinansieringen. Det anser Kristian Rehnström, ordförande för undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion i Vanda. Han vill starta en bredare diskussion om vem som ska betala för att trygga yrkesutbildningen på svenska.

Kristian Rehnström, ordförande för undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion i Vanda, har följt nyheterna om yrkesinstitutet Prakticums nedskärningar med oro. Bland annat är flera lärarjobb h...