Potentiellt skenande kostnader för broar ett orosmoment

Någon spårväg kan inte börja byggas innan Hagnäs bro rivs, anser Helsingfors stad. Bild: Lauri Rotko/Helsingfors stad

Spårvägen över Kronbroarna är inte längre någon avlägsen hägring i framtiden. De första förberedande arbetena kommer i gång redan i maj.

I januari hickade många lokalpolitiker i Helsingfors till när den nya estimerade prislappen för Kronbroarna presenterades: 350 miljoner euro i stället för 260 miljoner euro. Det vill säga 90 miljoner...