Poststrejken kan trassla till rättsprocesser och tidningsutdelning

Poststrejken gör livet surt också för dem som ska lösa ut sitt identitetskort eller väntar på utbetalningen av arbetslöshetsförmåner och utkomststöd. Bild: Sofia Westerholm/SPT

Poststrejken gör livet surt för många finländare från och med måndag. Polisen kan flexa med tidsfristerna för utlåtanden och polisförhör, men inom domstolsväsendet finns inget utrymme för undantagsregler.

– Avsändaren bär ansvaret för att ett överklagande eller ett dokument anländer till domstolen vid utsatt tid, säger vice kanslichef Marko Leppänen på Högsta förvaltningsdomstolen i ett pressmeddelande.

Enligt Högsta förvaltningsdomstolen går det inte att förlänga tidsfristen för överlämningen av en överklagan på grund av poststrejken eftersom tidsfristerna har definierats i lagen.

Högsta förvaltningsdomstolen rekommenderar att man skickar sina dokument per e-post eller hämtar dem till domstolens kansli och använder sig av de e-tjänster som finns på webbsidan suomi.fi

Enligt polisen kommer strejken inte att ha så stor inverkan på försändelserna av pass och identitetskort.

– Vi använder oss i huvudsak av Matkahuoltos tjänster när vi skickar pass eller identitetskort till privatpersoner. Det enda undantaget är leveransen av de personliga koder som behövs för aktiveringen av identitetskortet och medborgarcertifikatet. De skickas med posten, säger överinspektör Juhani Ruutu på Polisstyrelsen.

Kallelser till polisförhör

Ett annat problem kan uppstå i samband med sådana fall där mottagaren inte har avhämtat sitt identitetskort från Posten eller R-kiosken innan tidsfristen på 14 dagar har löpt ut.

– Vi brukar skicka en påminnelse både i form av ett sms och som vanligt brev. Nu kommer de här påminnelserna som skickas brevledes att fördröjas på grund av strejken.

Enligt Ruutu kommer polisen inte att förlita sig på andra serviceproducenter eller leverantörer under poststrejken eftersom den enligt honom berör en så liten del av polisens tjänster. Han sticker ändå inte under stol med att strejken kan påverka utskicken av kallelser till polisförhör.

– Om någon ska bli hörd av polisen eller uppmanas ge ett utlåtande till exempel när körkortet har blivit indraget så skickar vi en kallelse som vanligt brev. Vi måste förlänga tidsfristerna och beakta poststrejkens inverkan på försändelserna även i detta fall, säger Ruutu.

Folkpensionsanstalten uppmanade på fredagen sina kunder att använda sig av FPA:s e-tjänster eftersom det annars kan uppstå fördröjningar i utbetalningen av arbetslöshetsförmåner och utkomststöd. Om man väljer att skicka sina ansökningar, bilagor och tilläggsutredningar med posten får man förbereda sig på att besluten och utbetalningarna fördröjs, påminner FPA.

Dagstidningen kan utebli

Poststrejken kommer också att trassla till distributionen av papperstidningar i Svenskfinland.

– Vi använder vi oss av Lounais-Suomen Tietojakelu för den tidiga morgonutdelningen som inte påverkas av strejken. Det här innebär att cirka 70 procent av våra prenumeranter kommer att få sin tidning också under strejken, säger Åbo Underrättelsers vd och chefredaktör Tom Simola.

Det är framför allt ÅU:s prenumeranter i glesbygden på Kimitoön, Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö som kan bli utan sin dagstidning.

– Vi kommer att öppna tillgången till vår e-tidning för alla och så ska vi grunda distributionspunkter på olika håll i skärgården där folk kan hämta sin tidning under strejken, säger Simola.

I Österbotten är det förhållandevis få prenumeranter som blir utan sin tidning nästa vecka.

– Vi förlitar oss i huvudsak av andra distributörer än Posten, vilket innebär att endast en liten del av våra prenumeranter kommer att drabbas av strejken, säger Philip Hatt, som är chef för HSS Medias kundservice.

Alla HSS Medias prenumeranter har tillgång till e-tidningen, vilket betyder att det inte finns någon anledning att se över de digitala spärrarna på de österbottniska tidningarnas webbsidor.

Av KSF Medias prenumeranter är det framför allt de prenumeranter som brukar få sin papperstidning i samband med dagsutdelningen av posten som drabbas av strejken.

– Morgonutdelningen av tidningen i tätorterna kommer inte att påverkas eftersom vi använder oss av andra distributörer som tillämpar ett annat kollektivavtal och där de anställda tillhör ett annat fackförbund, säger KSF Medias distributionschef Niklas Palm.

KSF Media beslutade redan på torsdagen att öppna koncernens e-tidningar för alla intresserade medan strejken pågår.

Läs mer: HBL:s e-tidning är öppen för alla under poststrejken

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning