Poststrejken försenar rekrytbreven – blivande rekryter bör vända sig till internet

Blivande rekryter uppmanas vända sig till internet för att fylla i sina rekrytenkäter. Bild: SPT

Beväringar som ska rycka in i januari ska inte sitta och vänta på att rekrytbrevet landar i postlådan.

Försvarsmakten har skickat ut alla rekrytbrev för dem som inleder sin tjänstgöring efter årsskiftet, men på grund av den pågående poststrejken försenas breven märkbart.

Rekrytbreven innehåller information om den kommande tjänstgöringsplatsen och om vilka utbildningsalternativ som erbjuds där.

I brevet finns också direktiv om hur man svarar på den så kallade rekrytenkäten, där beväringen har möjlighet att klargöra eventuella tjänstgöringsönskemål.

Försvarsmakten uppmanar nu alla dem som ska rycka in i januari att besvara enkäten via Försvarsmaktens hemsida. Informationen som rekrytbreven innehåller hittas också på hemsidan.

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning