Postpandemisk politik

"Och kransen av torv som pryder Saarikko – den väcker förtjusning enbart hos den innersta krets som aldrig har övergivit partiet i opinionsmätningarna."

Förvisso hade det traditionella politiska hantverket legat mer eller mindre nere sedan februari 2020. Men förklarar det den yrvakenhet som präglade politikjournalistiken under de aprilveckor regeringe...