Postmodernismen är bättre än sitt rykte

Bild: David Wiinikka-Lydon

Nora Hämäläinens bok försvarar komplexiteten, förnuftet och den sakliga argumentationen. Den inbjuder till eftertanke, samtal och också invändningar.

Liksom alla goda böcker är Nora Hämäläinens Är Trump postmodern? svår att recensera. Det beror på att man hela tiden vill gå i dialog och diskutera med den. Och som vi alla vet kan det vara svår...