Ingen lösning i postförhandlingarna i dag, fortsätter på fredag – det här handlar tvisten om

PAU:s medlemmar som är anställda vid Posten har strejkat sedan måndagen på grund av tvisten. Bild: Vesa Moilanen/Lehtikuva

Riksförlikningsmannen medlar i tvisten mellan facket och arbetsgivarna.

Fackorganisationen Finlands post- och logistikunion PAU och servicebranschens arbetsgivarförbund Palta nådde ingen lösning på onsdagseftermiddagen. Strejkerna fortsätter, skriver PAU på Twitter.

Riksförlikningsmannen Vuokko Piekkala medlar i tvisten. Tvisten gäller förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för Postens anställda.

Redan i slutet av augusti meddelade Posten att de anställda som sorterar paket och näthandelsvaror kommer att flyttas över till dotterbolaget Posti Palvelut från och med början av september. Förflyttningen innebar ett nytt kollektivavtal för de anställda.

Posten har motiverat beslutet med att konkurrensen i branschen hårdnar och att de anställda inom postsorteringen borde ha liknande arbetsavtal som konkurrenterna. Därför borde postsorterarna enligt Posten höra till ett annat kollektivavtal. PAU vägrar däremot godkänna förslaget och kräver att de som jobbar inom postsorteringen ska höra till kollektivavtalet för kommunikationsförmedlings- och logistikbranschen som tidigare.

Sämre löner

Enligt PAU skulle Postens förslag om ett nytt kollektivavtal innebära sämre arbetsvillkor och löner för Postens arbetstagare, som enligt PAU redan nu har låga löner. Enligt facket skulle de anställdas lön sjunka med hela 30–50 procent. Enligt arbetsgivarförbundet Palta är påståendet en ren överdrift. Palta medger ändå att ett nytt kollektivavtal skulle innebära besparingar för Posten.

Palta säger att branschen förändras i snabb takt och att ändringarna görs för att försäkra att Postens anställda har jobb också i framtiden. Palta har lovat att omkring 700 anställda inom postsorteringen får behålla sina nuvarande löner samt kvälls- och nattillägg fram till den 31 januari 2022.

PAU ser det här som tomma löften. Även efter några år måste de postanställda ha möjlighet att leva på sina löner, betonar PAU. Ytterligare säger PAU att alla nyanställda skulle anställas med en lägre lön och sämre arbetsvillkor än de nuvarande anställda, som får behålla sina löner. Om Posten skulle lyckas rekrytera tillräckligt många nya med en lägre lön tror PAU att det kan leda till att de snabbt försöker göra sig av med de gamla anställda som har en högre lön.

Stora meningsskiljaktigheter

Redan från början har parterna alltså haft väldigt olika synpunkter på ändringarna och följderna av dem. Enligt Palta är det inte ens aktuellt att förhandla om de anställda inom postsorteringen får behålla sitt gamla kollektivavtal. Palta vill uttryckligen diskutera detaljerna för det nya kollektivavtalet som de föreslår.

PAU anser däremot att de anställda inom postsorteringen fortfarande är PAU:s medlemmar och går inte vidare förrän postsorterarnas ursprungliga kollektivavtal retts ut. Det här är en av orsakerna till att man inte alls kommit framåt i förhandlingarna.

En annan orsak att förhandlingarna inte leder något vart är att Palta vill försämra arbetsvillkoren också för andra postanställda, enligt PAU.

En ny strejk

PAU:s medlemmar som är anställda vid Posten har strejkat sedan måndagen på grund av tvisten. Strejken berör omkring 9 000 anställda inom postutdelningen, posthanteringen och posttransporten.

Strejken avslutas den 24 november, men PAU har redan varslat om en ny två veckor lång strejk som kan börja den 25 november. Den nya strejken skulle omfatta postutdelningen, posthanteringen, posttransporten och försäljningen i hela landet. Strejk nummer två skulle omfatta även tjänstemän och personal inom kundtjänsten, och beröra 10 000 anställda.

Många arbetstagarorganisationer stöder PAU. I nuläget har Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena (JHL) och Luftfartsunionen (IAU) meddelat att de stöder PAU:s arbetskonflikt med sympatistrejker. Syftet med sympatistrejkerna är att sätta fart på förhandlingarna.

Järnvägsunionen (RAU) säger att man fattar beslut om en eventuell sympatistrejk efter onsdagens förhandlingar. Även Bil- och transportbranschens arbetarförbund (AKT) och Sjömansunionen (SMU) har meddelat om eventuella sympatistrejker.

11.11 Omkring 9 000 av PAU:s medlemmar som är anställda av Posten inleder sin första strejk som pågår till söndag den 24 november.

10.11 PAU meddelar om en ny strejk som ska påbörjas direkt efter den första strejken och pågå i två veckor. Strejken ska omfatta omkring 10 000 anställda.

7.11 Riksförlikningsmannen Vuokko Piekkala och PAU meddelar att PAU inleder en strejk måndagen den 11 november. Parternas meningsskiljaktigheter är för stora för att det ska gå att komma överens.

22.10 PAU varslar om strejk. Om parterna inte når en överenskommelse så kommer kring 9 000 anställda vid Posten att strejka i två veckor i november.

14.10 PAU varslar om stridsåtgärder om man inte kommer framåt i förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal med arbetsgivaren.

2.10 Efter mycket kritik avgår Postens vd Heikki Malinen. Malinen har varit vd sedan 2012. Han säger att det är dags att gå vidare och ge över till någon annan. Han betalas sex månaders lön, men får inget avgångsvederlag.

17.9 Posten meddelar att 700 anställda som arbetar inom postsorteringen får behålla sina nuvarande löner åtminstone fram till den 31 januari 2022. PAU kontrar och säger att Postens ledning endast försöker köpa tid för att sänka lönerna i ett senare skede.

11.9 Helsingin Sanomat skriver att Posten planerar att sänka lönerna för 8 000 av sina 22 000 anställda. Statsminister Antti Rinne (SDP) säger att regeringen är medveten om saken och föreslår bland annat att man kunde slopa kravet på att Posten ska gå på vinst.

5.9 Iltalehti avslöjar att Postens vd Heikki Malinen köpte en golfaktie våren 2015 på Finlands dyraste golfklubb. Enligt tidningen betalade Posten knappt 30 000 euro för en aktie i Sarfvik Golf i Kyrkslätt. Köpet orsakade förundran inom bolaget då bolaget samtidigt skulle inleda samarbetsförhandlingar som ledde till att 200 anställda sades upp.

1-5.9 Postens anställda i Vanda, Lundo, Seinäjoki, Jyväskylä, Lahtis, Villmanstrand, Kuopio, Tammerfors och Uleåborg strejkar. Posten anser att strejken är olaglig.

2.9 Postens vid Heikki Malinen meddelar att han vill låta bli att lyfta lön under två månader i slutet av året. Malinens lön är 46 000 euro i månaden, vilket innebär att han vill avstå från 92 000 euro. Enligt Posten är det Malinens personliga beslut i det mycket svåra förändringsskedet.

29.8 Posten meddelar att de anställda som sorterar paket och näthandelsvaror kommer att flyttas över till dotterbolaget Posti Palvelut, vilket innebär att de får ett nytt kollektivavtal. Kollektivavtalet ska införas för cirka 700 anställda. PAU beskriver Postens planer som osmakligt kollektivavtalshoppande. Lönerna sänks i medeltal med 30 procent och i värsta fall med 50 procent, uppskattar PAU.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning