Postera ut militärpolis

Övergångsstället där den tragiska olyckan i Raseborg skedde borde snabbt göras säkrare.

Övergångsstället där den tragiska olyckan i Raseborg skedde borde snabbt göras säkrare. Röda blinkande digitala varningsljus borde inte kosta mycket och vara snabbt installerade. Innan varningsljus installeras kunde arméns militärpolis alltid vara utposterade då militärkonvojer skall köra över järnvägen.

Krister Lindberg Vålax

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33