Posten nedvärderar mitt modersmål!

I vissa fall har den svenska adressen ändrats till motsvarande finskspråkiga.

Leif Nordberg skriver (HBL 2.1) om postens oförmåga att läsa svenskspråkiga adresser.

Även i vår familj har vi noterat samma fenomen redan en längre tid. Nu till julen blev det helt tydligt. Vi har konsekvent angett vår adress på svenska till våra vänner och släktingar. I år har hälsningarna varit upp till tre veckor försenade, i synnerhet de som kommit från utlandet. I vissa fall har den svenska adressen ändrats till motsvarande finskspråkiga, en ren nedvärdering av mitt modersmål. Det uppstår också en fråga om hur många försändelser som inte alls kommit fram.

Postens svar, om Nordberg får något, kommer troligen att vara ett beklagande och en ursäkt, en hänvisning till personalbrist och ett löfte om bättre service i framtiden (läs: bara vi skriver på finska!).

Nu när posten delar ut försändelser två tre gånger i veckan borde personalen nog hinna läsa och tyda även svenskspråkiga adresser.

Moritz Wegar Vanda

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46